Nyheter

Branner i Kristiansandsregionen i 2022

89
Bygningsbranner
58
Komfyrbranner
88
Pipebranner
89
Branner i skog, inn- og utmark
23
Branner i personbil
36
Branner i søppelkasser og -container

Kurskalender