Nyheter

Branner i Kristiansandsregionen i 2023

90
Bygningsbranner
61
Komfyrbranner
76
Pipebranner
46
Branner i skog, inn- og utmark
29
Branner i personbil
48
Branner i søppelkasser og -container

Kurskalender