Nyheter

Fakta Agder 2021

221
Bygningsbranner
134
Komfyrbranner
299
Trafikkulykker
2941
Automatiske brannalarmer
114
Pipebranner
44
Branner i skog og utmark