Tilsyn og feiing

Boligavdelingen har ansvaret for å utføre tilsyn med fyringsanlegg, samt feiing av skorsteiner i regionen. Dette gjelder boliger og fritidsboliger i Kristiansand, Lillesand, Birkenes og Vennesla kommuner. I regionen har vi rundt 55.000 boenheter/fyringsanlegg hvor vi utfører feiing og tilsyn.

Tilsyn og feiing utføres etter en fast plan for regionen og den enkelte skorstein blir feid minimum hvert åttende år, eller etter behov. Behovet for feiing er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.

Snart kan du logge inn på Min eiendom via id-portalen for å sjekke status på din eiendom, eksempelvis neste besøksdato og informasjon om fyringsanlegget ditt.

Feieravgiften blir fakturert av den enkelte kommune sammen med øvrige kommunale avgifter. Dersom du ikke har ildsted skal du ikke betale feieravgift, meld i fra til oss på e-post. 

Hva gjør feieren under feiing og tilsyn

 • Utfører en visuell kontroll av fyringsanlegget 
 • Informerer om gode fyringsvaner og viktige brannsikringstiltak
 • Dersom det blir oppdaget feil og mangler ved fyringsanlegget vil feieren utstede en avviksrapport

Hva skal jeg gjøre før feieren kommer?

 • Sikre stigen mot utglidning sideveis og bakover der det skal feies fra taket
 • Sørge for god fremkommelighet der det skal feies fra loftet
 • Lukke ventiler/spjel
 • Dekke til gulv rundt sotluke

Fyr riktig - unngå pipebrann

 • Fyr med tørr ved
 • Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning
 • Unngå rundfyring
 • Med ovnen full av ved og minimal trekk, blir det dårlig forbrenning. Det dannes beksot i pipa, som kan ta fyr. Kullos kan i verste fall lekke ut i rommet og føre til forgiftning eller død.

Hvis pipebrann

 • Steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld.
 • Ring brannvesenet på telefon 110.
 • Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa.
 • Slokking må overlates til brannvesenet.

Nytt ildsted skal meldes til feieravdelingen. 

For spørsmål om pipe og ildsteder, ta kontakt:

T: 478 14 000
E-post: kbr@kbr.no