Alarmsentral - alarmtilknytning

110-sentralen
110 Agder IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle kommunene i Agder. Sentralen tar imot og håndterer brannalarmer på vegne av brannvesenet i hele regionen, og alarmerer lokale ressurser når det er nødvendig.

110-sentralen er samlokalisert med politiets operasjonssentral (112) og helses AMK-sentral (113) på det nye politihuset i Kristiansand, der også alle nødsamtaler fra innbyggere og besøkende i Agder håndteres og koordineres – ofte også med påfølgende innsats fra lokalt brannvesen.

Henvendelser til 110-sentralen utenom akutte hendelser eller nødsamtaler – bruk telefon 370 65 550.

Dette eksempelvis henvendelser om:

  • Overføringsprøve av brann- og sprinkleralarm
  • Alarmoverføring i forbindelse med planlagte øvelser
  • Spørsmål om tilknytning og tilkobling av brannalarm

Avtaleskjema må benyttes ved ønske om direkte tilknytning til 110-sentralen.

Ved henvendelser utenom akutte hendelser bruk telefon 370 65 550