Alarmsentral - alarmtilknytning

Brannalarmsentralen
110-sentralen i Agder er stasjonært i Arendal og er et spleiselag mellom Østre Agder brannvesen IKS, Grimstad brannvesen, KBR, Brannvesenet Sør, Flekkefjord og Setesdal brannvesen.

Ved henvendelse til 110-sentralen utenom akutte hendelser bruk telefon 370 65 550.

Dette eksempelvis henvendelser om:

  • Overføringsprøve av brann- og sprinkleralarm
  • Utkobling av brannalarm eller detektorer
  • Bålbrenning
  • Spørsmål om tilknytning og tilkobling av brannalarm

Avtaleskjema må benyttes ved ønske om tilknytning til brannvesenets alarmsentral 110.

Ved henvendelser utenom akutte hendelser bruk telefon 370 65 550