Postjournal

Journalen gir oversikt over vår inn- og utgående korrespondanse.

Dokumentsenteret behandler bestillingene forløpende. Du får vanligvis svar en til tre dager etter at henvendelsen er mottatt. Opplysninger som er unntatt offentlighet er markert med ordet Avskjermet. Ikonet ytterst til høyre for hver journalpost viser om dokumentet er et inngående (I) eller utgående (U) dokument eller om det er et internt notat (N). Du finner også lovhjemmel ved unntak fra offentlighet og hvilken enhet eller avdeling som er ansvarlig for saksbehandlingen.