Vår organisasjon

Vi er et interkommunalt brannvesen som er eid av fire kommuner. Vårt samfunnsoppdrag er tydelig og vi jobber dedikert hver eneste dag for at ingen skal omkomme i brann eller ulykke.

Gjennom økt kunnskap og bevissthet om risiko for brann vil vi hjelpe våre innbyggere å forebygge brann. Det handler om å fremme gode holdninger og riktig adferd slik at hverdagen blir tryggere og mer brannsikker. 

"Vi skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier"

Organisasjonskart