{mal_kart:markers} ,{lng}" icon:url="/-/img/kartpin@2x.png" icon:size="38,51" icon:offset="19,51"} {/mal_kart:markers} {mal_kart:circle} ,{lng}" radius="{radius}" fill:enable="yes" fill:color="#D50032" fill:opacity="0.45" stroke:color="#D50032" stroke:weight="4" stroke:opacity="1"} {/mal_kart:circle} {mal_kart:rectangle} {lat},{lng}|{/latlngs}" fill:enable="yes" fill:color="#D50032" fill:opacity="0.45" stroke:color="#D50032" stroke:weight="4" stroke:opacity="1"} {/mal_kart:rectangle} {mal_kart:polyline} {lat},{lng}|{/latlngs}" stroke:color="#D50032" stroke:weight="5" stroke:opacity="1"} {/mal_kart:polyline} {mal_kart:polygon} {lat},{lng}|{/latlngs}" fill:enable="yes" fill:color="#D50032" fill:opacity="0.45" stroke:color="#D50032" stroke:weight="4" stroke_opacity="1"} {/mal_kart:polygon}

Vår organisasjon

Vi er et interkommunalt brannvesen som er eid av fire kommuner. Vårt samfunnsoppdrag er tydelig og vi jobber dedikert hver eneste dag for at ingen skal omkomme i brann eller ulykke.

Gjennom økt kunnskap og bevissthet om risiko for brann vil vi hjelpe våre innbyggere å forebygge brann. Det handler om å fremme gode holdninger og riktig adferd slik at hverdagen blir tryggere og mer brannsikker. 

"Vi skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier"

Organisasjonskart