Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er en nasjonal satsing som skal bidra til å skape gode holdninger rundt brannvern til dem som vokser opp.

Brannbamsen Bjørnis er en nasjonal satsing på brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn.

Bamsen bidrar til å skape gode holdninger rundt brannvern til store og små i KBRs region.

Brannbamsen Bjørnis har tilholdssted på stasjonen i Kristiansand, men dukker gjerne opp på våre andre stasjoner eller på arrangementer i regionen vår. Møter du på ham blir han veldig glad for en klem eller en high-five!

Brannbamsen Bjørnis er opprinnelig en trøstebamse (traumebamse). Trøstebamsen er en liten kosebamse som skal gi omsorg og trygghet. Den deles ut spesielt til barn som beredskapen møter under ulykker, branner og andre hendelser.

For mer informasjon om den nasjonalse satsingen Brannbamsen Bjørnis se brannbamsen.no.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg møte Bjørnis?

Det legges opp til at man kan møte Bjørnis på åpen brannstasjon, åpne barnehagedager, Egon-besøk eller på andre arrangementer i regionen. Følg gjerne med på vår Facebookside eller Instagram for å få med deg hvor og når Bjørnis dukker opp. Bjørnis skal i utgangspunktet ikke gjøre enkelt besøk til privatpersoner, barnehager, skoler eller arbeidsplasser.
 

Kan jeg booke Bjørnis til arrangementet?

Det er mulig å sende en henvendelse til oss på mail. Forespørsler om arrangementer vurderes forløpende basert på kapasitet, formål, inntekt, ressurser og kostnader. Bjørnis kan bookes til meet-and-greet, eller opptreden med dans og sang. Brannbamsen tar i utgangspunktet bare oppdrag innenfor våre eierkommuner som er Kristiansand, Birkenes, Vennesla og Lillesand.  
 

Hvor bor Bjørnis?

Bjørnis har tilholdssted på stasjonen i Kristiansand, men det hender at han tar turen innom våre andre utestasjoner i Lillesand, Birkeland eller Vennesla. Når han ikke er ute og slokker branner eller hjelper til ved andre hendelser, hender det at han tøyser litt med de som jobber og besøker brannstasjonen. 

Kan vi bli Bjørnisbarnehage?

Bjørnis står for det nasjonale pedagogiske opplegget om brannvern for barn i barnehagen i Norge. 

Les mer om Bjørnis i barnehager 
Materiell for barnehager
 

Spørsmål og henvendelser:

Kristin Føreland Bentsen
Telefon: 905 85 505
E-post