{mal_kart:markers} ,{lng}" icon:url="/-/img/kartpin@2x.png" icon:size="38,51" icon:offset="19,51"} {/mal_kart:markers} {mal_kart:circle} ,{lng}" radius="{radius}" fill:enable="yes" fill:color="#D50032" fill:opacity="0.45" stroke:color="#D50032" stroke:weight="4" stroke:opacity="1"} {/mal_kart:circle} {mal_kart:rectangle} {lat},{lng}|{/latlngs}" fill:enable="yes" fill:color="#D50032" fill:opacity="0.45" stroke:color="#D50032" stroke:weight="4" stroke:opacity="1"} {/mal_kart:rectangle} {mal_kart:polyline} {lat},{lng}|{/latlngs}" stroke:color="#D50032" stroke:weight="5" stroke:opacity="1"} {/mal_kart:polyline} {mal_kart:polygon} {lat},{lng}|{/latlngs}" fill:enable="yes" fill:color="#D50032" fill:opacity="0.45" stroke:color="#D50032" stroke:weight="4" stroke_opacity="1"} {/mal_kart:polygon}

Brannstasjoner

Vi er alltid på vakt og klare til å rykke ut når alarmen går. Beredskapsavdelingen er fordelt på følgende brannstasjoner:

Birkenes brannstasjon

Tollenesveien 31
4760 Birkeland

Finsland brannstasjon

Songdalsveien 756
4646 Finsland

Hægeland brannstasjon

Hægelandssletta 85
4720 Hægeland

Kristiansand brannstasjon

Telefon: +47 47 81 40 00 (08.00-15.30) 
E: kbr@kbr.no 

Besøksadresse:  
Klynga 50
4630 Kristiansand 

Postadresse: 
Kristiansandsregionen brann og redning IKS   
Postboks 250 
4663 Kristiansand 

Lillesand brannstasjon

Stykkene 1
4790 Lillesand

Søgne brannstasjon

Salemsveien 24
4640 Søgne

Vennesla brannstasjon

Moseidmoen Industriområde 15
4700 Vennesla