Registrering av sanerte oljetanker

Dersom det er gravd ned en oljetank på eiendommen din, har du ansvar for at den er i forsvarlig stand. Du har også ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken.

Oljetanker som ikke er i bruk bør fjernes eller sikres. 

På grunn av fare for oljelekkasjer og forurensning anbefaler kommunen at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk fjernes. Dersom oljetanken ikke kan fjernes, må den sikres.

En oljetank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Glassfiber har lenger levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger.

Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke risikerer du å bli erstatningsansvarlig. Du kan også få avkorting i forsikringen. Les mer på oljefri.no.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på 110.

Link til Kristiansand kommunes informasjon om oljetanker

Vi tar i mot registrering av sanerte oljetanker i Kristiansand kommune, i våre andre eierkommuner er det kommunen selv som har ansvaret.

Meldingsskjema

(Både tanker som er fjernet eller tanker som er fylt/ sikret)
Last opp alle filer samtidig dersom det er flere vedlegg
(tanktype/størrelse, hvem som gjør hva hvis delt arbeid, tankeiers navn etc.)
HUSK: Legge ved dokumentasjon (ta bilder under arbeidet, vektkvittering fra godkjent mottak for levering av tank, faktura fra firma som har utført jobb etc). Ta kontakt ved problemer med elektronisk innsending.

Ved spørsmål om oljetanker, ta kontakt med miljøkontoret i kommunen.