Historie

Brannkorpsets historie

 • 1709: Byens første frivillige brannkorps dannes. Slukkemateriell blir kjøpt inn.
 • 1859: Etter en større brann som omfattet fire kvartaler i byen, blir det fart i planene om et profesjonelt brannkorps.
 • 1862: Fast brannkorps opprettes, med to formenn og 17 konstabler. Disse fikk også oppgaven som vektere i byen.
 • 1883: Byens første brannstasjon blir innviet.
 • 1884: Brannpost blir anlagt i baneheia.
 • 1894: Den nye brandvagten står klar til innflytting.
 • 1926: Byen får sin første brannbil. Denne er i dag i brannvesenets eie!
 • 1938: Byen får sin første stigebil. Også den er i brannvesenets eie i dag!
 • 1956: Det blir kjøpt bil med høytrykkspumpe. Dette gjør innvendig slokking langt mer effektiv, og begrenser vannskadene vesentlig.
 • 1957: Kommunalt feiervesen ble opprettet.
 • 1965: Som følge av kommunesammenslåing ble brannvesenets virksomhetsområdet utvidet til å omfatte også Oddernes, Tveit og Randesund.
 • 1977: Brannforebygging blir utskilt som egen avdeling ved brannvesenet.
 • 1986: Brannvesenet flytter fra Torvet til Torridalsveien.
 • 1992: Redningsdykkertjeneste etableres i Kristiansand.
 • 1993: Alarmsentral 110 for Kristiansand politidistrikt legges til Kristiansand.
 • 2004: Alarmsentralen 110 for Agder etableres i Arendal, og sentralen i Kristiansand legges ned.
 • 2009: Brannvesenene i Knutepunkt Sør slåes sammen til et interkommunalt brannvesen for Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand