Hvem svarer på hva?

110 Sentralen Agder

Melding om brann, ulykker, akutt forurensning:
Telefon: 110

Servicetelefon, melding om test av brannalarm og liknende:
Telefon: 370 65 550

Avtaler og fakturaer vedrørende alarmtilknytning

Merete K. Lønne
Telefon: 478 14 000
Epost

Kurs, opplæring og øvelser

Kristin Birkeland 
Telefon: 478 42 817
Epost

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg i bolig

Sentralbord
Telefon: 478 14 000
Epost

Bruk og salg av fyrverkeri og pyroteknikk under arrangementer

Ole Andreas Holthe
Telefon: 
915 82 996
E-post

John Torgeir Roland
Telefon: 464 45 381
Epost

Sporadisk overnatting

Kristin Birkeland 
Telefon: 478 42 817
Epost

Sanering av oljetanker

Stanimir Tosanovic
Telefon: 476 04 090
Epost

Utleie av redningsvester eller annet utstyr

Underbrannmester Kristiansand
Telefon: 932 53 733

Tilsyn med særskilte brannobjekter (§ 13)

John Torgeir Roland
Telefon: 464 45 381
Epost

Bekymringsmeldinger

Jeanette Friis Pedersen 
Telefon:
976 00 082 
Epost

Branntekniske spørsmål

John Torgeir Roland
Telefon: 464 45 381
Epost

Arrangementer

John Torgeir Roland
Telefon: 464 45 381
Epost

Farlig stoff (for eksempel gass, bensin og liknende)

Tore B. Dalevoll
Telefon: 992 88 570
Epost

Brannbamsen Bjørnis

Kristin Føreland Bentsen
Telefon: 905 85 505
E-post