Hvem svarer på hva?

110 Sentralen Agder

Melding om brann, ulykker, akutt forurensning:
T: 110

Servicetelefon, melding om test av brannalarm etc:
T: 370 65 550

Kurs, opplæring og øvelser

Susanne Bergstøl Stålesen 
T: 993 52 340
E: susanne.bergstol.stalesen@kbr.no

Feiing og tilsyn i bolig

Feiing av pipe, boligtilsyn med ildsteder

Sentralbord
T: 478 14 000
E: kbr@kbr.no

Fyrverkeri og pyroteknikk

Fyrverkeri i forbindelse med handel og salg, og pyroteknikk i forbindelse med arrangementer

John Torgeir Roland
T: 464 45 381
E: john.torgeir.roland@kbr.no

Sporadisk overnatting

Kristin Birkeland 
T: 478 42 817
E: kristin.birkeland@kbr.no

Sanering av oljetanker

Stanimir Tosanovic
T: 476 04 090
E: stanimir.tosanovic@kbr.no

Uteie av redningsvester eller annet utstyr

Underbrannmester - Kristiansand
T: 932 53 733

Bekymringsmeldinger

Jeanette Friis Pedersen 
T:
976 00 082 
E: jeanette.friis.pedersen@kbr.no

Branntekniske spørsmål

John Torgeir Roland
T: 464 45 381
E: john.torgeir.roland@kbr.no

Arrangementer

John Torgeir Roland
T: 464 45 381
E: john.torgeir.roland@kbr.no

Farlig stoff (f.eks gass, bensin etc)

Tore B. Dalevoll
T: 992 88 570
E: tore.dalevoll@kbr.no