Forebygging av brann

Forebyggende avdeling forebygger brann og ulykker og bidrar til en tryggere og mer brannsikker hverdag for alle som bor og oppholder seg i regionen.

Våre hovedoppgaver

  • Tilsyn med særskilte brannobjekt (§13)
  • Kurs og undervisning
  • Informasjon- og motivasjonsarbeid

Utsatte grupper
Enkelte grupper av befolkningen er mer utsatt for brann enn andre. Risikofaktorer kan være høy alder, røyking, nedsatt syn og/eller hørsel, boforhold, nedsatt bevegelighet og andre personlige forhold. Vi jobber målrettet for å nå disse gruppene og samarbeider tett med andre etater i kommunen. Ta gjerne kontakt med oss dersom du bekymrer deg over egen eller andres brannsikkerhet.

Vi er avhengige av et godt samarbeid med andre etater