Bekymringsmelding

Du kan bidra til å gjøre regionen vår tryggere og mer brannsikker ved å tipse om brannfarlige forhold. Hvis du oppdager noe eller noen som er til fare for egen eller andres brannsikkerhet så vil brannvesenet gjerne høre fra deg.

Bekymringsfulle forhold knyttet til brannsikkerhet er forhold som enten øker risikoen for brann eller gir unødige store konsekvenser ved brann. Dette kan eksempelvis være at brannalarmanlegget i blokka di piper og blinker med feilkoder, lagring av brennbart materiale i trapperom og rømningsveier, eller ødelagte brannvegger. Det kan også være bekymring knyttet til at din gamle tante som bor alene, har begynt å glemme litt og koker mat på komfyren.

"Vi jobber direkte mot grupper i samfunnet som har større sannsynlighet for å skades eller omkomme i brann – eldre, demente, samlere, psykisk syke, bevegelseshemmede, rusavhengige og arbeidsinnvandrere"

Eksempler på forhold du bør melde fra om:

  • Bolig uten fungerende røykvarslere
  • Manglende eller blokkerte rømningsveier
  • Mennesker som har redusert evne til å oppdage eller evakuere ved brann

Opplysningene du gir oss blir behandlet konfidensielt.

Bekymret for noen du kjenner?

Det finnes mennesker som av en eller annen årsak ikke klarer å ivareta sin egen brannsikkerhet og kanskje utgjør en risiko for andre. Vi ønsker å finne og hjelpe disse, så vi unngår at noen blir skadet eller dør i brann.

Utkobling av brannalarmanlegg

Dersom brannvarslingsanlegg er koblet fra, eller viser feilmeldinger, vil det ikke kunne varsle beboere ved brann.

Rømningsvei

Lagring eller andre hindringer i rømningsvei er dessverre ganske vanlig. Det er ikke tillatt med oppbevaring i rømningsvei som kan være til hinder for sikker rømning.

Oppbevaring av gass

Gass skal ikke oppbevares i kjeller eller på loft, og det er regler for hvor mye man kan oppbevare hvor.

Brann- og byggtekniske mangler

Byggtekniske mangler, som f.eks. feil i konstruksjon, feil eller manglende branncelleinndeling eller dårlig utført arbeid på bygget som etterlater hull i konstruksjon, er faktorer som kan være avgjørende hvis det oppstår brann. At bygget er i orden er eiers ansvar, enten det er en enebolig eller en større boligsammenslutning.

Dårlige elektriske anlegg eller koblinger

Gamle elektriske anlegg, eller anlegg og koblinger med feil, er svært vanlig og kan utgjøre stor risiko for brann.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Hans Arne Madsen
Telefon: 982 44 807
E-post 

Ved nødstilfelle ring 110