IUA-MA

Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensing i Midt-Agder (IUA-MA) skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing.

Formålet med oppgavefellesskapet er å sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap jf. forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensing. Forskriften pålegger kommunene å samarbeide om slik beredskap. Det interkommunale samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand til å ivareta sin aksjons- og bistandsplikt ved tilfeller av akutt forurensing jf. forurensingslovens §§ 46 og 47.

Oversikt over møter, innkallinger og protokoller i representantskapet finner du her. 

Det er ni kommuner som er tilsluttet oppgavefellesskapet, dette er: Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Representantskapet er oppgavefellesskapets øverste organ.

Representantskapet består av: 

  • Mathias Bernander, Kristiansand (Leder)
  • Nils Olav Larsen, Vennesla
  • Einar Holmer-Hoven, Lillesand
  • Arild Windsland, Birkenes
  • Jan André Myhren, Iveland
  • Morten Haraldstad, Evje og Hornnes
  • Runar Flåt Granheim, Bygland
  • Lars Tarald Myrum, Valle
  • Hans Blattmann, Valle