Brannvernkurs og øvelser

Vi tilbyr kursing og opplæring i brannvernteori og praktisk slokking til offentlige og private aktører. Ta kontakt for spørsmål og eventuelt pristilbud.

Teoretisk brannvernkurs 

Ønsker du brannvernkurs for din arbeidsplass, dine ansatte, eller kollegaer?  Vi kommer gjerne på besøk og holder inntil en time gratis informasjon om brannvern. Dette er erfaring og kunnskap som kan være avgjørende for utfallet den dagen det virkelig gjelder. 
 

Her går vi blant annet igjennom tema som:  

  • Brannårsaker 
  • Bygningsmessig brannvern 
  • Slokkemiddel 
  • Varslingsrutiner og samhandling.  

«Våre kurs i brannvern gir god kunnskap om hvordan man jobber forebyggende på arbeidsplassen.» 

Praktisk slokkekurs  

Ønsker du praktisk øvelse for dine ansatte, kollegaer eller arbeidsplass? Vi tilbyr kurs i praktisk slokking på brannstasjonen i Kristiansand eller ute hos virksomheten.
Kurset varer ca. en time. Pris per person 300,-.   

Her går vi gjennom følgende:
•    Gjennomgang av de vanligste manuelle slokkemidler
•    Lovkrav 
•    Praktisk slokking i vannkar med skumapparat og brannslange
•    Komfyrbrann demonstrasjon 

Har du tatt teoretisk kurs i varme arbeider kvalifiserer vårt slokkekurs til den praktiske delen. 

HMS kurs for boligselskaper og sameier 

Vi tilbyr kurs i HMS for boligselskaper med særlig vekt på brannsikkerhet. Kurset passer for deg som sitter i styret i et borettslag, sameie eller velforening.  Internkontrollforskriften forplikter styret i borettslag og sameier til å jobbe systematisk med HMS og brannsikkerhet. Dette kurset gir en god innføring i hva dette innebærer og hvordan man kan jobbe med det.

Heldagskurs i brannvern 

Heldagskurs i brannvern passer for deg som har ansvar eller oppgaver i forbindelse med brannsikkerhet i bygg. Du får en innføring i eiers og brukers plikter innenfor brannforebygging og systematisk sikkerhetsarbeid. Vi går igjennom aktuelle lover og forskrifter, hvilke krav som stilles og organisatoriske og tekniske tiltak i bygget. Kurset settes opp ved gjevne mellomrom i løpet av året. 

Se kurskalender for påmelding, oppsatte tidspunkt og dato.
 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Kristin Birkeland 
Telefon: 478 42 817
Epost