Utkobling av brannalarm

Brannvesenet erfarer dessverre at brannalarmanlegg kobles helt eller delvis ut i lokaler der det benyttes scenerøyk eller pyroteknikk. Dette reduserer personsikkerheten betraktelig, og er i utgangspunktet ulovlig dersom det ikke er iverksatt spesielle tiltak.

Ved arrangement med mange mennesker til stede vil scenerøyk og pyrotekniske effekter gjøre det vanskeligere å oppdage brann og redusere muligheten for rask og sikker evakuering. 

"Dersom man i tillegg kobler ut hele eller deler av brannalarmanlegget øker risikoen for at liv går tapt"

Slik utkobling kan være et brudd på plan- og bygningslovgivningen. Dersom det til stadighet må foretas utkoblinger av brannalarmanlegget, må det foretas en ny prosjektering av brannalarmanlegget og utarbeides en ny evakueringsplan. Ved spesielle arrangementer som ikke skjer regelmessig, kan et mindre antall detektorer frakobles. Det må da foreligge nødvendige rutiner og kompenserende tiltak, som skal være vurdert av en kvalifisert brannrådgiver.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veileder for bruk av scenerøyk og pyrotekniske effekter.

Les hele veilederen her.

Meld i fra til oss ved bekymring

Vi oppfordrer befolkningen til å holde øynene åpne og melde i fra til oss ved bekymring knyttet til brannsikkerheten. Det kan være utkobling av brannalarmanlegg, overfylte lokaler eller blokkerte rømningsveier. Brannsikkerheten er spesielt utsatt på steder hvor mange mennesker oppholder seg samtidig, slik som konsertlokaler, utesteder, idrettshaller, kirker og andre forsamlingslokaler.

Send inn bekymringsmelding

Har du spørsmål, ta kontakt med:

John Torgeir Roland
T: 464 45 381
E: john.torgeir.roland@kbr.no