Sporadisk overnatting

Bygninger vil kunne vurderes for sporadisk overnatting forutsatt at bygget tilfredsstiller krav til byggteknisk brannsikkerhet. I tillegg kreves det en tilfredsstillende organisering av selve overnattingen. Sporadisk overnatting er i utgangspunktet basert på at bygningseier ikke driver kommersiell utleie.

I tillegg kreves det en tilfredsstillende organisering av selve overnattingen. Sporadisk overnatting er i utgangspunktet basert på at bygningseier ikke driver kommersiell utleie.

Krav til bygninger og installasjoner

  • Eier som ønsker å bruke bygget sitt til sporadisk overnatting må kunne dokumentere at bygget tilfredstiller de kravene til brannsikkerhet som gjelder. Dette innebærer blant annet at eldre bygg skal være oppgradert til et forsvarlig sikkerhetsnivå med bakgrunn i forskrift om brannforebygging av 01.01.16.
  • Instrukser og forutsetninger for sporadisk overnatting skal fremgå av byggeiers branndokumentasjon, i tillegg til branntegninger for bygget.
  • Det kreves enten automatisk brannalarmanlegg eller seriekoblede røykvarslere som minimum dekker rømningsveier og overnattingsrom. 
  • Rømningsveiene skal også ha tilfredsstillende ledesystem dvs. være tilstrekkelig merket og belyst selv ved strømbrudd. 

Krav til organisering ved sporadisk overnatting

  • Maks antall personer i hvert overnattingsrom skal være fastlagt på forhånd og fremgå av branndokumentasjonen. Ved beregning av persontall legges til grunn minimum 4 m²/person.
  • Det skal til enhver tid være en våken kontaktperson med tilgang til telefon.
  • Det skal foreligge en instruks som viser ansvarsområde og myndighet til kontaktpersonen. Kontaktperson skal ha god kjennskap til varsling, rømningsveier og oversikt over alle som overnatter i bygget. 
  • Ved sporadisk overnatting er det forbudt å røyke og bruke åpen ild, eksempelvis stearinlys, primus, lightere, i hele bygningen.

Registrering av nytt bygg for sporadisk overnatting

Registreringsskjema for nytt bygg må fylles ut og leveres sammen med de tilhørende vedleggene. Brannvesenet vil deretter ta kontakt med byggeier for å avtale en befaring i bygget.

Melde i fra om sporadisk overnatting

Før man sender innmelding må bygget være registrert for sporadisk overnatting (se avsnitt over).
Melding om sporadisk overnatting skal sendes inn i god tid før overnattingen skal finne sted. 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Kristin Birkeland
Telefon: 478 42 817
Epost