Gass og brannfarlig væske

Det er flere ting som er viktig ved trygg bruk og oppbevaring av gass og brannfarlige væsker.

Slik bruker du gassovnen trygt'
I små rom kan lufta gå tom for oksygen når gassovnen står på dersom man ikke lufter godt. Frittstående gassovner (katalyttovner) og gasspeiser bruker ofte propan som brensel. Propan ved fullstendig forbrenning avgir kulldioksid (CO2) og vann, og bruker mye oksygen (O2) i prosessen.

Kullosforgiftning
Ved forbrenning av 1 liter propan går det med 5 liter Oksygen. Hvis et gassapparat ikke virker som det skal, forbrennes ikke gassen skikkelig. Da dannes det kullos(CO) – som igjen kan gi kullosforgiftning. Kullos er en gass som verken lukter eller smaker noe, derfor er den vanskelig å oppdage. Det skumle med kullos er at du raskt vil bli trett og sliten, og etter hvert ute av stand til å håndtere situasjonen før du blir kvalt.

Gasspeiser bør alltid ha tilkobling til pipe eller røykrør ut av boligen. Frittstående gassovner (katalyttovner) kan utgjøre en risiko og bør ikke brukes der mennesker skal oppholde seg. Dersom den brukes til oppvarming av et rom, så luft godt og avslutt fyringen før rommet tas i bruk av mennesker. Det produseres mye fukt i forbrenningsprosessen så det også viktig å lufte godt for å fjerne den fuktige luften.

Gode råd for å unngå den farlige kullosen:
Sørg for god lufting der du bruker gassovn og andre gassapparater. Hvis rommet er lite, skal det lite kullos til før det blir farlig.
Sjekk at gassapparatet er til innendørs bruk, fortrinnsvis med veltesikring/magnetventil.

 1. Frittstående gassovner uten avtrekk bør ikke brukes lenge av gangen.
 2. Følg alltid med når gassovnen er i bruk.
 3. Plasser aldri gassovn i rom der noen ligger og sover.
 4. Følg bruksanvisningen og vedlikehold gassovnen.
   

Gode råd ved gasslekkasje:
Propangass er tilsatt lukt (råtne egg) slik at du raskt skal oppdage lekkasje.

 1. Steng gassen.
 2. Luft grundig ved å åpne vinduer og dører.
 3. Stopp bruk av åpen ild og elektriske apparater.

 

Kilde: Sikker Hverdag / DSB

 • Gassbeholdere må ikke oppbevares i kjelleren.
 • Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig.