Brannvern for barn

Kristiansandsregionen brann og redning er en del av den nasjonale storsatsingen på brannvernopplæring for barn i barnehagen. Brannbamsen Bjørnis har fått dette viktige oppdraget. Målet er å gi barna grunnleggende kunnskap og holdninger de har med seg resten av livet.

Bjørnis står for det nasjonale pedagogiske opplegget om brannvern for barn i barnehagen her til lands. Materiellet har på kort tid blitt svært populært! Her kan du lese mer om Bjørnis i barnehagen og få tips til gjennomføring av brannvernopplæring.

Totalpakken
I totalpakken får dere både flipover, Bjørnis-ryggsekk, Bjørnisbamse og permen "Brannvernboka" samlet, levert i en praktisk oppbevaringskoffert. Flipoveren er i A2-format med 10 ulike temaplansjer. Den ene siden viser et stort bilde der Bjørnis illustrerer et tema, mens baksiden gir hjelp og instruksjoner til den voksne som holder opplæringen. Hvert tema har tre vippekort som forsterker læringen. Totalpakken koster 995 kroner, og bestilles i nettbutikken.

Brannvernpakken
La barna ta med Bjørnis hjem! Brannvernpakken for barnehager består av en ryggsekk, en Bjørnisbamse og permen "Brannvernboka”. Opplegget er laget med tanke på at barn kan få låne med seg Bjørnis hjem etter tur. I permen er det nyttig informasjon til foreldre, og en enkel sjekkliste barn og foreldre kan gå gjennom sammen. I tillegg har permen “blogg”-ark, der man kan skrive kort om hva Bjørnis har fått oppleve på hjemmebesøk. Og selvsagt får barna Bjørnisdiplom som takk for besøket og brannvernsjekken. Brannvernpakken koster 849 kroner, og bestilles i nettbutikken.

Besøk i barnehagen

Ønsker dere besøk av brannvesenet eller å komme på besøk til stasjonen? Ta kontakt med nærmeste brannstasjon.

Barnehager som ligger nærmest brannstasjonen i:

  • Søgne og Finsland: Stasjonsleder Jarle Danielsen, tlf 476 00 809
  • Vennesla og Hægeland: Stasjonsleder Dag Sørensen, tlf 982 93 768
  • Lillesand og Birkenes: Stasjonsleder Roy Mikkelsen, tlf 911 01 772
  • Kristiansand: Underbrannmester, tlf 932 53 733
Bjørnis har gode tids til brannøvelse
Bjørnis har gode tids til brannøvelse
Brannvernopplæring med Bjørnis