Krav til huseiere ved tilsyn og feiing

I 2023 innførte boligavdelingen i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) nye HMS-tiltak for arbeid i høyden i forbindelse med feiing og tilsyn av hus. Det betyr at det stilles nye krav til den enkelte huseier når våre ansatte kommer på besøk.

Boligavdelingen i KBR har ansvaret for å utføre tilsyn med fyringsanlegg samt feiing av skorsteiner i Kristiansand, Lillesand, Birkenes og Vennesla kommuner.

På bakgrunn av arbeidsmiljølovens krav om sikkert arbeid har KBR i 2023 laget en risikoanalyse for arbeid i høyden, og iverksatt tiltak som skal redusere denne risikoen.

Dette betyr at det er nye sikkerhetskrav til våre egne ansatte, men også krav som må være innfridd når brannforebyggerne fra KBR kommer på besøk for å gjennomføre tilsyn og feiing.

På taket
All kollektiv sikring skal være i henhold til det som kalles byggedetaljblad 525.933. Det ligger en lenke til det her: Sikringsutstyr for arbeid på tak. Det kreves abonnement for å kunne lese på denne siden, men for huseiere sin del er det dette som er viktig å vite om;
 

 • Takstige/trinn skal være montert i bærende konstruksjon på huset (Bærekonstruksjon er de delene i huset som har en bærende oppgave, for eksempel takbjelke og bjelkelag)
 • Forankringspunkt til fallsele (der man fester fallselen) skal være tilstrekkelig festet i bærende konstruksjon på huset.
 • Det må være rekkverk der det ikke er festepunkt til fallsele og arbeidsstedet er en meter eller mindre fra kanten på taket.
 • Det må være sklisikring på toppen av stigen. Det vil si at stigen skal sikres på toppen slik at den ikke kan skli unna.
 • Fallende gjenstander (for eksempel takstein eller løse talgstein fra pipe) skal ikke kunne skade tredjepart.

Krav til stige
Det er huseier som skal sørge for at det er enkel adgang til å gjennomføre tilsyn og feiing. Derfor vil ikke brannvesenet selv ha med egne stiger. Huseiere må sørge for å ha stige tilgjengelig, og at stigen er innenfor disse kravene;
 

 • Stigen skal være i henhold til NS-EN 131. Dette innebærer at stigen må ha en viss standard for fleksibilitet og en viss egeneskap. Det skal være et klistremerke på stigen som forteller om stigen er i henhold til NS-EN 131. Dersom man ikke har en slik stige kan spørre om å få låne av noen som har.
 • Stigen skal alltid være sikret mot å kunne skli sideveis eller falle bakover, samt sikret slik at den ikke kan velte.
 • Kombistiger skal ikke brukes høyre enn fire meter. Kombistiger, eller en leddstige, er en type stige som kan bygges opp på forskjellige måter.
 • Frittstående stiger (ikke anliggende stige som ligger inntil noe) skal ikke brukes høyere enn fire meter.
 • Arbeid fra stige i høyden skal unngås dersom det er høyere enn to meter.

Personløfter/ lift
En personløftere, eller lift, kan benyttes av de som utfører tilsyn og feiing dersom eier av huset har dette. Eier av huset må kunne dokumentere at personløfteren/ liften er i forskriftsmessig stand og at føreren har personløfterbeviset. Det er ikke gitt at den aktuelle brannforebygger har dette beviset eller har nødvendig kompetanse for å føre den aktuelle personløfteren/ liften.

Stillas
Det er kun lov å benytte stillaser som er oppført på forskriftsmessig vis. Om nødvendig må huseier kunne dokumentere dette.

Nye krav også for brannforebyggere
Det er også nye og strenge krav til den brannforebyggeren, som kommer til ditt hus for tilsyn og feiing, når de skal jobbe i høyden. Brannforebyggerne;
 

 • skal ha på seg hjelm
 • skal bære fallsele til enhver tid
 • skal stoppe arbeidet i høyden dersom sikkerheten avviker fra arbeidsgivers rutiner og opplæring
 • skal gjennomføre en forenklet sikker- jobb- analyse

Stans av arbeidet
Dersom en ansatt i boligavdelingen kommer til en bolig der kravene over ikke er oppfylt, kan de stanse arbeidet. Brannforebyggerne er selvsagt behjelpelige med å informere om hva som mangler og hvilke tiltak som må gjøres før de kommer tilbake for tilsyn og feiing.

Har du løst sikkerheten på en annen måte?

Dersom du har løst adkomsten for arbeid i høyden på en annen måte enn er oppgitt ovenfor, vil du risikere at brannforebyggeren stanser arbeidet. Ansatte i brannvesenet har ikke anledning eller mandat til å godkjenne løsninger for adkomst da dette er byggteknisk. Dermed vil byggesak i din kommune være riktig instans. Dette er mest relevant for utbyggere og nye hus.

Hvordan kan jeg sjekke at mitt hus er sikret?

Det kan være mange som vil oppleve at utstyr og sikkerhetstiltak ikke er i henhold til det som kreves i dag. Det har i utgangspunktet ikke tilbakevirkende kraft, men der risikoen er stor eller utstyret er gammelt eller ikke godt nok, må taksikringen likevel oppgraderes for at sikkerheten skal bli ivaretatt. 

All kollektiv sikring skal være i henhold til det som kalles byggedetaljblad 525.933. Det ligger en lenke til det her: Sikringsutstyr for arbeid på tak. Det kreves abonnement for å kunne lese på denne siden. Byggedetaljbladet 525.933 ble utgitt i 1992 og revidert i 2007.

På bildet kan du se et eksempel på taktrinn som er montert i bærende konstruksjon med tilhørende sklisikring til stigen.

Kan man feie på en annen måte?

Ja. I mange tilfeller kan man unngå å arbeide i høyden ved å feie fra innvendige luker (feieluke, sotluke etc.). Dette kan innebære mer tilgrisning av sot og lengre tidsbruk. Dersom du tillater dette alternativet, vil vi i utgangspunktet ikke stå ansvarlig for vanlige følgeskader på bygningsdeler. Muligheten for dette vil bli vurdert fra gang til gang, og det må være praktisk gjennomførbart med det utstyret vi har tilgjengelig.

Feieren gikk jo opp sist, hvorfor ikke nå?

Som nevnt har KBR innført nye rutiner og laget en ny risikoanalyse. Dette er basert på rapporter fra arbeidstilsynet og feiermesterens landsforening, arbeidsmiljøloven samt innrapporterte interne uønskede hendelser. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at ansatte ikke skal skade seg på jobb.

Hvordan oppgraderer jeg sikringen på taket mitt?

KBR anbefaler deg å sjekke ut et utvalg av byggevareforhandlere for å finne det du trenger. Deretter kan man kontakte en håndverker for å få montert disse i henhold til gitt standard og monteringsanvisning. Vesentlige endringer på fasaden kan være søknadspliktige, og ved spørsmål om dette må byggesak i kommunen kontaktes.

Kontakt oss:

Dersom du som huseier har fått varsel om at det skal gjennomføres tilsyn og feiing, og har spørsmål knyttet til hvilke krav som stilles deg som huseier, kan du kontakte KBR på telefon 478 14 000.

Du kan også ta kontakt med vår ansatte på det telefonnummeret som står i varselet du har fått på SMS.