Varsel om tilsyn og feiing

Kristiansandsregionen brann og redning bruker SMS for å varsle om tidspunkt for tilsyn og feiing i boliger.

I meldingen man mottar på SMS vil man finne en lenke til siden «Min Eiendom». Dette er en sikker portal der man logger inn med Bank-ID. På siden finner man all relevant informasjon om egen eiendom.

Man kan enten bruke lenken mottatt på SMS, eller gå inn på siden via denne lenken.

Dersom man ikke får varsel om feiing og tilsyn på SMS, kan man gå inn på www.norge.no og oppdatere kontaktinformasjonen der.

Ved spørsmål ta kontakt:

Telefon: 478 14 000
E-post