Installasjon av ildsted

Alle nye ildsteder, samt endringer på eksisterende anlegg, skal registreres hos Kristiansandsregionen brann og redning (KBR).

KBR behandler meldinger som gjelder for Kristiansand, Vennesla, Lillesand og Birkenes kommuner. Det er eier av bolig som er ansvarlig for at fyringsanlegget fungerer som det skal.

Installering, re-installering og reparasjon av ildsted

Tiltakene nevnt over er unntatt kravet om søknad til kommunen. Dette er likevel endringer som skal meldes til kommunen og til brannvesenet. Eier er ansvarlig for at dette arbeidet utføres forskriftsmessig av kvalifisert personell.

Ny oppføring og rehabilitering av skorstein

Disse tiltakene er søknadspliktig til kommunen. Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak, som for eksempel oppføring av bolig, skorstein eller fyringsanlegg, skal dette i tillegg meldes til brannvesenet slik at der er registrert i KBR sine systemer.

Dokumentasjon

Vi anbefaler huseiere å ta vare på all relevant dokumentasjon på fyringsanlegget som monteringsanvisning/ produktdokumentasjon på ildsted og pipe. 

Dette, sammen med ferdigattest på nyoppførte piper, er KBR vil be om å få se ved neste tilsyn. Derfor er det hensiktsmessig at man tar vare på dette, både for egen del og for vår del. 

Meldingsskjema

Ved spørsmål ta kontakt:

Telefon: 478 14 000
E-post