Installasjon av ildsted

Alle nye ildsted og endringer på eksisterende anlegg skal registreres hos oss. Fyll ut vårt elektroniske meldingsskjema.

Vi behandler meldinger som gjelder for Kristiansand, Vennesla, Lillesand og Birkenes kommuner.

Du som eier er ansvarlig for at fyringsanlegget virker som forutsatt.

Installering, re-installering og reparasjon av ildsted er unntatt kravet om søknad til plan- og bygningsmyndigheten. Eier er likevel ansvarlig for at installeringen/arbeidet utføres forskriftsmessig av kvalifisert personell.

Ny oppføring og rehabilitering av skorstein er derimot søknadspliktig til plan- og bygningsetaten i kommunen. Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak så som oppføring av bolig, skorstein eller fyringsanlegg, skal det  likevel sendes melding til oss slik at vi kan registrere det. 

Meldingsskjema

For feiing av pipe, ildsteder og boligtilsyn ta kontakt på:

T: 478 14 000
E-post: kbr@kbr.no