HMS for boligselskap

Dato: 30. november 2021
Tid: 17:00–19:30

Dette er et kurs i HMS for boligselskaper med særlig vekt på brannsikkerhet. Kurset passer for deg som sitter i styret i et borettslag, sameie eller velforening.

Internkontrollforskriften forplikter styret til å jobbe systematisk med blant annet brannsikkerhet, vi vil også sette fokus på risikovurdering. Kurset er gratis, varer i rundt 2 timer og arrangeres på brannstasjonen i Kristiansand.

Innhold:

  • HMS-arbeid i praksis
  • Igangsetting
  • Kartlegging
  • Planlegging
  • Oppfølging

Meld deg på kurset her

Ved spørsmål ta kontakt med:

Steinar Skårdal      
T: 902 18 379
E-post