10. mai 2024

Lokal gress- og lyngbrannfare i Agder

I Agder er det lokal gress- og lyngbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør.

Metrologisk institutt melder om gult farevarsel for Agder og deler av Østlandet.

Varselet gjelder frem til det kommer tilstrekkelig nedbør.

Brannvesenet oppfordrer alle til å unngå bruk av åpen ild i da vegetasjonen lett kan antennes og store områder kan bli berørt. 

Brannvesenet minner også om det generelle bålforbudet i Norge.