15. april 2024

Nå er det generelt bålforbud i Norge

Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det er forbudt å tenne opp bål, bålpanner og grill i eller i nærheten av skog, utmark og kystområder.

De vanligste årsakene til skogbranner er bål som ikke er slukket tilstrekkelig og sprer seg, engangsgriller som blir liggende igjen, og bråtebrenning som kommer ut av kontroll. Målet med forbudet er derfor å forhindre skogbrann eller brann i gress og innmark.

Ta dine forholdsregler

Det åpnes likevel opp for at man kan tenne bål, bålpanne eller grille der det åpenbart ikke kan føre til brann. Vurderingen må gjøres av den som ønsker å tenne opp, og personen har ansvaret, også dersom en brann oppstår. 

– Den som ønsker å gjøre opp ild må vurdere om det er forsvarlig. Og den som tenner opp har også ansvaret for at dette ikke kommer ut av kontroll, sier leder av forebyggende avdeling i KBR, Hans Arne Madsen.

Han sier det er viktig at man da holder oppsyn med bålet til enhver tid, og at man har tilstrekkelig med slukkemidler lett tilgjengelig. Ingen bål skal forlates før de er ordentlig slukket.

– Dersom du er i tvil om det er forsvarlig og trygt å tenne opp ild der du er, må du la det være, sier Madsen.

Viktig informasjon til deg som skal tenne opp ild: 

  • Det er alltid den som gjør opp ild som har ansvaret for brannsikkerheten. 
  • Ta hensyn til skogbrannfare (skogbrannfare.no) og vindforhold (YR.no)
  • Hold oppsyn med bålet til enhver tid.
  • Sørg for at bålet ligger i god avstand til brennbart materiale.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slukke ved behov.
  • Ha egnede slukkemidler lett tilgjengelig. 
  • Når du forlater bålplassen, skal bålet være helt slukket.

Se også veiledning til trygg bålbrenning her. 

Søknad og melding om bålbrenning

Dersom du ønsker å tenne opp bål, bålpanne eller grill innenfor det generelle bålforbudet må du sende en søknad til brannvesenet i før brenningen vil finne sted. Dersom du har vurdert det slik at det er trygt å tenne opp må det likevel meldes til brannvesenet. 

Skjema for søknad eller melding om bålbrenning finner du her. 

Gjør deg kjent med regler i nærområdet 

Det foreligger en egen forskrift for friluftsområder i Kristiansand kommune som begrenser bruk av åpen ild. Innbyggerne må selv sette seg inn i hva som gjelder for de ulike områdene. Det er ikke lov å brenne bål på svaberg, og det er egne regler for bålbrenning blant annet i Baneheia og på Odderøya i Kristiansand.