14. april 2023

Nå starter bålforbudet

Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det er forbudt å tenne opp bål eller grill i nærheten av skog, kystområder og annen utmark.

Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det er forbudt å tenne opp bål eller grill i nærheten av skog, kystområder og annen utmark.

De vanligste årsakene til skogbranner er bål som ikke er slokket tilstrekkelig og sprer seg, engangsgriller som blir liggende igjen og bråtebrenning som kommer ut av kontroll. Målet med forbudet er derfor å forhindre skogbrann eller brann i gress og innmark. Det åpnes likevel opp for at du kan tenne bål eller grille der det åpenbart ikke kan føre til brann.

Ta dine forholdsregler

Dersom du vurderer det som opplagt at aktiviteten ikke kan starte en brann, har du likevel lov til å tenne opp ild innenfor forbudssesongen. Vurderingen må gjøres av den som ønsker å tenne opp, og personen har ansvaret, også dersom brann oppstår.

Viktig informasjon til deg som skal tenne opp ild:

  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
  • Sørg for å holde oppsyn med bålet til enhver tid
  • Sørg for god avstand til brennbart materiale.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
  • Meld gjerne ifra til 110- Sentralen Agder før bålbrenningen finner sted.

 

Er du i tvil om det er forsvarlig og trygt å tenne ild der du er? La være!

 

Sørlandet ekstra utsatt

Det er ofte tørt på Sørlandet om våren og sommeren. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at Agder er det fylket med flest gressbranner, og branner i skog og utmark. I 2023 er det allerede registrert 41 gressbranner og 3 branner i skog og utmark.

Gjør deg kjent med regler i nærområdet

Det foreligger en egen forskrift for friluftsområder i Kristiansand kommune som begrenser bruk av åpen ild, og du må selv sette seg inn i hva som gjelder for de ulike områdene. Det er ikke lov å brenne bål på svaberg, og det er egne regler for bålbrenning blant annet i Baneheia og på Odderøya i Kristiansand.