01. oktober 2021

Livsviktig - sammen for å redde liv

Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brannvesenet er en viktig nøkkel til suksess for god brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper.

"Livsviktig" er en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og DSB som skal bidra til å forebygge brann hos risikoutsatte grupper. Som en del av kampanjen er det laget ulike verktøy som opplæringsfilmer, veiledningsmateriell og e-læringskurs som skal støtte kommunene i deres viktige arbeid. Verktøyene finner du på denne siden sammen med annen informasjon som kan være nyttig for både ledere og medarbeidere som har risikoutsatte i sine målgrupper.

"God oppfølging fra kommunen vil utgjøre en viktig forskjell siden nær halvparten av de som omkommer i brann, mottar kommunale tjenester i hjemmet. Særlig viktig er et samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brann- og redningsvesenet"

- Hans Arne Madsen, leder brannforebyggende avdeling

Kjære rådmann - film fra kampanjen "Livsviktig"

Veiledningsmateriell

DSB og Helsedirektoratet har laget en veileder om samarbeid mellom kommunale tjenesteytere. Veilederen retter seg til kommunens politiske og administrative ledelse, fagledere innen relevante tjenesteområder og andre som kan påvirke og initiere et systematisk arbeid og samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Veilederen gjennomgår kommunens ansvar og oppgaver og foreslår løsninger til hvordan kommunen kan systematisere og organisere arbeid og samarbeid om de utsatte gruppene.

E-læringskurs

Det er utarbeidet et e-læringskurs som handler om det viktige samarbeidet mellom helse- og brannpersonell når det kommer til å ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Kurset er utviklet i samarbeid med ansatte i brannvesenet og helse- og omsorgstjenesten.

Det anbefales å se filmen "En dag i din uniform" før gjennomføring av e-læringskurset:

"En dag i din uniform" - et innblikk i brannvesenet og hjemmetjenesten sin arbeidsdag og hvordan de sammen kan utrette mye når det kommer til å ivareta brannsikkerheten hos de som er mest sårbare for brann.