27. desember 2023

Husk forbudssoner for fyrverkeri!

Det nærmer seg nyttårsaften, og mange gleder seg til feiring og fyrverkeri. Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) ønsker alle en fin feiring, men ber innbyggerne huske på at det er forbudt med fyrverkeri enkelte steder.

Lillesand

I Lillesand kommune vedtok politikerne nylig Forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri.

Forskriften forteller hvor det er forbudt å avfyre fyrverkeri i Lillesand kommune:

 • Lillesand sentrum
 • Brekkestø
 • Ågerøya
 • Høvåg kirke og Høvåg prestegård
 • Møglestu
 • Gamle Hellesund og Sandøya
 • Ulvøysund
 • Saltholmen
 • Tollboden, Langholmsund

For å se nøyaktig hvor forbudet gjelder kan man gå inn på forskriften med tilhørende kart som viser forbudssonene for de enkelte områdene.

Kristiansand

Kristiansand kommune har også egen Forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri. Det er forbudt å avfyre fyrverkeri innenfor følgende områder:

 • I Høllen i Søgne
 • I Kvadraturen
 • Ved Vest-Agder fylkesmuseum
 • I Ny-Hellesund
 • I Lunde-området i Søgne
 •  I området Kuholmen/Lahelle

Også i denne forskriften er det tilhørende kart som viser forbudssonene for de enkelte områdene.

Vennesla

Vennesla kommune har ikke en egen forskrift, men egne forbudssoner tuftet på politivedtektene i kommunen. I Vennesla er det forbudt å avfyre fyrverkeri innenfor følgende områder:

Fra krysset mellom Sentrumsvegen og RV 405 i nord til og med rundkjøring Ålefjærkrysset i syd inkludert tilstøtende parkeringsplasser. Unntak fra denne regelen er parkeringsplass syd for Postgården, og beboere på Graslia mellom Sentrumsveien og RV 405.

Dere kan lese mer om både bruk og salg av fyrverkeri her.

Hvilke regler gjelder?

I tillegg til de nevnte forbudssonene er det ikke tillatt å bruke fyrverkeri eller annen pyroteknisk vare i tettbebyggelse, i nærheten av tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser. Bor du i et boligfelt bør du finne en åpen plass til oppskytingen. Politiet følger opp ulovlig bruk av fyrverkeri.

I utgangspunktet er all bruk av fyrverkeri forbudt uten tillatelse fra politi og brannvesen. Det er likevel gitt en generell tillatelse til å bruke godkjent fyrverkeri fra og med nyttårsaften klokken 18.00 til og med 1. januar klokken 02.00, med unntak i de nevnte forbudssonene nevnt over.

Fyrverkeriregler

Skal du skyte opp fyrverkeri er det viktig at du følger de ti fyrverkerireglene.

 • Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.
 • Les bruksanvisningen nøye før bruk. Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrense. Barn som bruker stjerneskudd, skal passes på av en voksen.
 • Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet. Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.
 • Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte. Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.
 • Bruk tennstav. Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte.
 • Bruk beskyttelsesbriller. For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.
 • Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent. Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.
 • Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk. Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn ofte samler opp fyrverkeri, så husk å rydde opp etter deg.
 • Hold god avstand fra oppskytingen. Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader.
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

Husk at det er du som tenner på som har ansvaret!