Fyrverkeri

Selv om det er åpnet opp for å bruke fyrverkeri mellom kl. 18.00 og 02.00 på nyttårsaften, er det forbudt å sende opp fyrverkeri i tettbebyggelse, i nærheten av tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser. I Kristiansand og Vennesla har vi også lokale bestemmelser som regulerer fyrverkeribruk.

Når kan jeg sende opp fyrverkeri?

  • All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig og du må søke om tillatelse fra både politi og brannvesen (se skjema nederst på siden)
  • På nyttårsaften er det gitt en generell tillatelse til å bruke godkjent fyrverkeri mellom kl. 18.00 og 02.00 (egne forbudssoner i Kristiansand og Vennesla)
  • Fyrverkeri skal ikke sendes opp i tettbebyggelse, i nærheten av tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser
  • Les Fyrverkerireglene for en trygg oppskytning

Hvor kan jeg sende opp fyrverkeri?
Det er ikke tillatt å bruke fyrverkeri eller annen pyroteknisk vare i tettbebyggelse, i nærheten av tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra brannvesenet. Bor du i et boligfelt bør du finne en åpen plass til oppskytingen. Merk at Kristiansand og Vennesla har egne forbudssoner.

Kristiansand kommune
Det er forbudt å avfyre fyrverkeri innenfor følgende områder:

  • I Høllen i Søgne
  • I Kvadraturen
  • Ved Vest-Agder fylkesmuseum
  • I Ny-Hellesund
  • I Lunde-området i Søgne
  • I området Kuholmen/Lahelle

Her finner du forskriften med tilhørende kart som viser forbudssonene for de enkelte områdene.

Vennesla kommune
Det er forbudt å bruke fyrverkeri fra krysset mellom Sentrumsvegen og RV 405 i nord til og med rundkjøring Ålefjærkrysset i syd inkludert tilstøtende parkeringsplasser. Unntak fra denne regelen er parkeringsplass syd for Postgården, og beboere på Graslia mellom Sentrumsveien og RV 405.

Stjerneskudd
Stjerneskudd som brenner holder mellom 400 og 1000 grader og har de siste årene forårsaket alvorlige brann- og øyeskader. Stjerneskudd skal bare brukes utendørs og bør holdes rolig med strak arm og med god avstand til andre mennesker. Dersom flere stjerneskudd i bunt tennes samtidig, kan det bli store flammer som slår tilbake i hånda. Derfor bør man tenne et av gangen.

Søk om bruk av fyrverkeri

NB! Det må innhentes tillatelse fra lokal politimyndighet før søknaden kan behandles
Last opp alle filer samtidig dersom det er flere vedlegg

Ved spørsmål ta kontakt med:

John Torgeir Roland
T: 464 45 381
E-post