26. august 2021

Er studenthybelen din trygg?

I disse dager er det mange studenter som flytter inn i nye hybler. Dessverre er det slik at ikke alle utleieleiligheter oppfyller kravene til brannsikkerhet, eller er godkjente for beboelse.

For egen sikkerhet oppfordrer vi alle studenter til å være særlige oppmerksomme på brannsikkerheten i egen bolig.

Dersom det begynner å brenne er det avgjørende at du får et tidlig varsel om dette, samt at hybelen har tilfredsstillende rømningsmuligheter. Alle boenheter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. Det er den som eier bygget som har ansvaret for at disse er på plass, men du må selv sjekke at den virker som den skal. Det er din sikkerhet det gjelder!

Videre skal hybelen også ha nok rømningsveier, og disse må fungere til en hver tid. Hovedregelen er at det skal være minst én rømningsvei som leder direkte ut i det fri. I tillegg skal hybler som ikke ligger på bakkeplan ha alternative rømningsveier, det vil si at det skal være minst to forskjellige måter å rømme fra hybelen på hvis det skulle oppstå brann. Ofte benyttes vindu som den ene rømningsveien, og det er da krav til en viss størrelse på dette. Det er også viktig at rømingsveier til enhver tid er frie for hindringer.

Vi anbefaler du spør din utleier om rømningsveiene, og om hybelen er godkjent for utleie.

Det er byggesaksmyndighetene i kommunen som står for godkjenning av studenthybler. Dersom du er i tvil om hybelen er godkjent for beboelse, anbefaler vi å ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling.

Er du bekymret for brannsikkerheten i hybelen din kan du kontakte oss via vår hjemmeside under branntips-portalen - vi følger opp alle bekymringsmeldinger vi mottar.