04. juli 2020

Du har vel ikke glemt røykvarsler i bobilen?

En brann kan spre seg svært raskt på campingplassen, hvor man bor og sover nær lett antennelige materialer. Bruk av åpen flamme, grill, propan og elektriske apparater øker risikoen for brann. Fungerende røykvarsler gir tidlig varsling og øker sjansen for å komme deg ut i tide. Bytt batteri før du tar campingvognen eller bobilen i bruk!

Varsling
Det er svært viktig med fungerende røykvarslere i både campingvogn, spikertelt og bobil. Alarmen skal høres selv om dørene er lukket. Dersom du bruker gass til kjøleskap, oppvarming eller aggregat anbefales gass- og CO-varsler. Flere campingplasser krever at varslingsutstyr er installert før man får lov til å overnatte. Sørg for å ha fungerende røykvarsler og gassdetektor og test jevnlig!

"Det skal være minst 3 meter sikkerhetsavstand mellom campingvogner, bobiler og telt"

Avstand
Vær oppmerksom ved valg av campingplass og still krav til sikkerheten. Meld i fra til resepsjonen eller tips brannvesenet her dersom du opplever at avstandskravet ikke overholdes. Noen campingplasser praktiserer større avstand enn lovkravet.

Brannsikre tips på campingturen

  • Sørg for fungerende røykvarsler, gass- og CO-varsler
  • Ha et egnet brannslokkingsapparat lett tilgjengelig
  • Plasser grill og kokeapparater på utsiden, med god avstand fra teltduken
  • Sjekk propananleggets slanger, rør og koblinger jevnlig for å unngå lekkasjer
  • Sørg for at elektriske apparater og ledninger er i god stand
  • Bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingenheter
  • Kast brannfarlig avfall på anviste plasser
  • Det anbefales å bytte ut rødsprit til stormkjøkkenet med gass
Brann på Frognerstrand camping, 9. mai 2020. Brannen startet i en campingvogn og spredte seg videre til totalt tre vogner. Heldigvis ble ingen personer skadet i brannen. Foto: Raumnes