Min Eiendom

Feieravdelingen tar snart i bruk Norkart Brannforebygging, et nytt fagprogram for å hjelpe oss i utføre våre oppgaver på tilsyn og feiing. Her vil du kunne logge inn via ID-portalen, for å se status på din eiendom, se neste besøksdato og svare på tilsynsrapport.

Det nye fagprogrammet er rett rundt hjørnet, og vi vil da ta i bruk nettbrett på tilsyn.

Resultat og kvittering på tilsynet vil deretter bli publisert i 'min eiendom'. For å lese resultatet, må du logge inn via ID-postalen, der kan man også svare og gi tilbakemelding på eventuelle avvik, feil og mangler.

Vi kommer med veiledning til hvordan du kan bruke min eiendom  og Brannforebygging fortløpende.

NB! denne siden er under utvikling.

Finner ikke boligen min

Dersom du ikke finner boligen din, kan det skyldes følgende:

- Vi har ikke registrert ildsted i boenheten. dette kan gjøres via skjema her: https://www.kbr.no/tjenester/soknader-og-meldinger/melding-om-installasjon-av-ildsted

- Du står ikke som registrert eier (borretslag, utleieboliger e.l.)

- Du må registrere deg i Altinn

For spørsmål om pipe og ildsteder, ta kontakt:

T: 478 14 000
E-post: kbr@kbr.no