16. mars 2023

Nye varmesøkende kameraer på plass

Denne uken har Kristiansand kommune montert to nye varmesøkende kameraer i sentrum av kvadraturen.

Dermed har 110-sentralen oversikt og muligheten til å overvåke den tette trehusbebyggelsen hele døgnet.

Årsaken til at det nå kommer nye kameraer er at de to som allerede var plassert der var defekte.

De varmesøkende kameraene, også kalt termiske kameraer, er plassert på toppen av det nåværende politihuset i Kristiansand og i Kristian IVs gate i Kristiansand, og reagerer på høy temperatur eller rask temperturstinging.

– Dette varmekamerasystemet kan hindre storbranner i tette trehusbebyggelser. Varmekameraene er et godt tiltak som kan stoppe storbranner fordi vi kan oppdage brann tidligere i bygg og på gateplan, sier leder for forebyggende avdeling hos Kristiansandsregionen brann og redning, Hans Arne Madsen.

Flere norske kommuner med verneverdig trehusbebyggelse har tilsvarende eller lignende overvåkningssystemer, blant annet Risør.

Det var nettopp denne typen kameraer som forhindret en katastrofe i Risør i februar 2021. De tre varmesøkende kameraene, som er plassert på forskjellige steder i Risør, kan ha hindret en større bybrann da disse varslet 110-sentralen flere minutter før den første personen ringte og varslet.

Det ga brannvesenet flere minutter ekstra, og en mulighet til å trykke på den store knappen og be om forsterkninger fra nabokommunene.

Hans Arne Madsen sier at disse varmekameraene er et godt supplement til innvendig brannvarslingsanlegg som man nå har i omtrent 80 prosent av boligbebyggelsen i Posebyen i Kristiansand.

Det er avgjørende for brannvesenet at brann i bygning oppdages og detekteres før den sprer seg ut av bygget eller branncella.

– Derfor er brannvesenets anbefaling selvsagt at slike trehusbebyggelser har egne automatiske varslingssystem, og at alle hus og boliger i området er tilkoblet dette. Det øker sjansene for tidlig innsats betraktelig, og dermed også muligheten til å begrense tap av verdier og i verste fall av liv, sier Madsen.

Avdelingsleder Hans Arne Madsen er glad for at de defekte kameraene nå er byttet ut.
Avdelingsleder Hans Arne Madsen er glad for at de defekte kameraene nå er byttet ut.