14. september 2023

Nye krav til huseiere ved tilsyn og feiing

Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) har innført nye HMS-tiltak for brannforebyggernes arbeid i høyden under feiing og tilsyn av hus. Det betyr at det også stilles nye krav til huseierne.

Boligavdelingen i KBR har ansvaret for å utføre tilsyn med fyringsanlegg samt feiing av skorsteiner i Kristiansand, Lillesand, Birkenes og Vennesla kommuner.

På bakgrunn av arbeidsmiljølovens krav om sikkert arbeid har KBR i 2023 laget en risikoanalyse for arbeid i høyden, og iverksatt tiltak som skal redusere denne risikoen.

– Dette innebærer vesentlige endringer for våre ansatte som jobber i høyden, men også for de som er huseiere og har våre ansatte på besøk, sier leder for boligavdelingen hos KBR, Jan Øyvind Larsen.

– Arbeid i høyden innebærer i korte trekk arbeid der det er fare for at våre ansatte kan falle fra en høyde på to meter eller høyere, eller om det er andre faktorer som øker risikoen for ulykker, sier Larsen.

For huseiere betyr dette at det er nye krav som må være innfridd når brannforebyggere fra KBR kommer på besøk for å gjennomføre tilsyn og feiing.

Dersom du skal ha besøk av en brannforebygger som skal på tilsyn og feiing, og har spørsmål om krav til huseier, se kontaktinfo nederst i saken.

På taket

All kollektiv sikring skal være i henhold til det som kalles byggedetaljblad 525.933. Det ligger en lenke til det her: Sikringsutstyr for arbeid på tak. Det kreves abonnement for å kunne lese på denne siden, men for huseiere sin del er det dette som er viktig å vite om;
 

 • Takstige/trinn skal være montert i bærende konstruksjon på huset (Bærekonstruksjon er de delene i huset som har en bærende oppgave, for eksempel takbjelke og bjelkelag).
 • Forankringspunkt til fallsele (der man fester fallselen) skal være tilstrekkelig festet i bærende konstruksjon på huset.
 • Det må være rekkverk der det ikke er festepunkt til fallsele og arbeidsstedet er en meter eller mindre fra kanten på taket.
 • Det må være sklisikring på toppen av stigen. Det vil si at stigen skal sikres på toppen slik at den ikke kan skli unna.
 • Fallende gjenstander (for eksempel takstein eller løse talgstein fra pipe) skal ikke kunne skade tredjepart.

Krav til stige

Det er huseier som skal sørge for at det er enkel adgang til å gjennomføre tilsyn og feiing. Derfor vil ikke brannvesenet selv ha med egne stiger. Huseiere må sørge for å ha stige tilgjengelig, og at stigen er innenfor disse kravene;
 

 • Stigen skal være i henhold til NS-EN 131. Dette innebærer at stigen må ha en viss standard for fleksibilitet og en viss egeneskap. Det skal være et klistremerke på stigen som forteller om stigen er i henhold til NS-EN 131. Dersom man ikke har en slik stige kan man spørre om å få låne av noen som har.
 • Stigen skal alltid være sikret mot å kunne skli sideveis eller falle bakover, samt sikret slik at den ikke kan velte.
 • Kombistiger skal ikke brukes høyre enn fire meter. Kombistiger, eller en leddstige, er en type stige som kan bygges opp på forskjellige måter. 
 • Frittstående stiger (ikke anliggende stige som ligger inntil noe) skal ikke brukes høyere enn fire meter.
 • Arbeid fra stige i høyden skal unngås dersom det er høyere enn to meter.

Personløfter/ lift

En personløftere, eller lift, kan benyttes av de som utfører tilsyn og feiing dersom eier av huset har dette. Eier av huset må kunne dokumentere at personløfteren/ liften er i forskriftsmessig stand og at føreren har personløfterbeviset. Det er ikke gitt at den aktuelle brannforebygger har dette beviset eller har nødvendig kompetanse for å føre den aktuelle personløfteren/ liften.

Stillas

Det er kun lov å benytte stillaser som er oppført på forskriftsmessig vis. Om nødvendig må huseier kunne dokumentere dette.

Nye krav også for brannforebyggere

Det er også nye og strenge krav til brannforebyggerne, som kommer til ditt hus for tilsyn og feiing, når de skal jobbe i høyden. Brannforebyggerne;
 

 • skal ha på seg hjelm
 • skal bære fallsele til enhver tid
 • skal stoppe arbeidet i høyden dersom sikkerheten avviker fra arbeidsgivers rutiner og opplæring
 • skal gjennomføre en forenklet sikker- jobb- analyse

Stans av arbeidet

Dersom en ansatt i boligavdelingen kommer til en bolig der kravene over ikke er oppfylt, kan de stanse arbeidet. Brannforebyggerne er selvsagt behjelpelige med å informere om hva som mangler og hvilke tiltak som må gjøres før de kommer tilbake for tilsyn og feiing.

Kontakt oss

Dersom du som huseier har fått varsel om at det skal gjennomføres tilsyn og feiing, og har spørsmål knyttet til hvilke krav som stilles til deg som huseier, kan du kontakte KBR på telefon 478 14 000. Du kan også ta kontakt med vår ansatte på det telefonnummeret som står i varselet du har fått på SMS.