10. november 2022

Ny forskrift for forbudssoner for fyrverkeri i Kristiansand kommune

Lokal forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri i Kristiansand kommune trådte i kraft 4. november 2022.

Forbudssonene er fastsatt ut fra risiko og sårbarhetsvurderinger i forhold til antennelse av vernede eller fredede bygg og fare for områdebranner.

Forskriften gir totalforbud for bruk av fyrverkeri innenfor følgende områder:

  • Høllen i Søgne
  • Kvadraturen
  • Vest-Agder fylkesmuseum
  • Ny-Hellesund
  • Lunde-området i Søgne
  • Kuholmen/Lahelle

Les mer om forskriften og se kart over områdene på Kristiansand kommunes hjemmeside.