04. juli 2023

Ny dronesatsing i KBR

I juni 2023 tok beredskapsavdelingen i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) i bruk droner i sitt daglige arbeid. Dronene er allerede brukt i flere oppdrag.

– Dronene hjelper mannskapene med å få overblikk og en god forståelse av situasjonen slik at vi ser hvor vi skal sette inn ressursene våre. Dronene kan sende bilder og direktevideo til mannskapene, men også til 110-sentralen. Da kan de vurdere situasjonen samtidig som de har dialog med innsatsleder ute i felten, sier leder for beredskapsavdelingen hos KBR, Vidar Ekse.

Dronene er allerede brukt i flere oppdrag, blant annet under skogbranner i Birkenes og Vennesla, og under et oppdrag der det var lekkasje av kjemikalier.

– Vi har sett hvor effektivt dette kan være. Når det for eksempel brenner i skog og mark kan det ofte være i krevende terreng. Det kan være vanskelig å nå frem til fots, og det tar tid. Men da kan vi med enkle grep sende opp en drone og raskt få god oversikt over størrelse og omfang av for eksempel en skogbrann, sier Ekse.

Dronene kan brukes i nesten alle oppdrag, som for eksempel ved skogbrann, større bygningsbranner, i verneverdige trehusmiljøer og i industribygg. Dronene kan også brukes innendørs for å få oversikt.

Godt samarbeid

Kristiansandsregionen brann og redning har nå utdannet rundt 40 mannskaper fra alle stasjoner i KBR- regionen. Opplæringen er i regi av UAS Norway, den norske bransjeorganisasjonen for droneflyvere.

Organisasjonen har i flere år samarbeidet med det lokale brannvesenet og bistått med droneflyvning i forbindelse med branner og andre hendelser. Nå har KBR sine ansatte fått god opplæring av UAS Norway slik at de kan håndtere dronene selv.

Dronene KBR nå har tatt i bruk er en begynnelse. Etter hvert vil brannvesenet ta i bruk større droner i sitt arbeid.

– Det neste steget er en middels stor drone som blant annet har termisk kapasitet. Det vil si at denne dronen kan registrere varme og temperaturforskjeller, og den kan hjelpe oss å se i mørket, sier Ekse.

I forbindelse med innføring av droner er personvern ivaretatt i KBR sine prosedyrer.