04. juli 2019

Lading av elbil førte til branntilløp

Brannformann Morten Nygaard i Kristiansandsregionen brann og redning ble både skremt og overrasket når han oppdaget at det hadde brent i stikkontakten hans. Han ladet elbilen sin i en vanlig stikkontakt på utsiden av huset, på lik linje med halvparten av alle elbileiere i Norge. I flere måneder gikk det greit, men så ble belastningen for stor og det begynte å brenne.

Brannformann Morten Nygaard viser frem stikkontakten som  begynte å brenne på utsiden av huset hans.
Brannformann Morten Nygaard viser frem stikkontakten som begynte å brenne på utsiden av huset hans.

- Det kunne ha gått skikkelig galt dersom brannen hadde spredd seg til husveggen, sier Nygaard som forteller at slike branner likevel ikke er så vanlige tatt i betraktning hvor mange som lader elbil. Men dersom man overbelaster en stikkontakt er det alltid risiko for varmgang og i verste fall brann, påpeker han. 

Flere skaffer ladestasjon hjemme
Salget av elbiler har økt jevnt de siste årene og utgjør nå nesten 50% av nybilsalget i Norge, derfor blir det stadig flere som trenger lademuligheter.

"Halvparten av alle elbileiere lader fremdeles via en vanlig stikkontakt"

Nestleder i Norsk elbilforening, Petter Haugneland mener dette er bekymringsfullt. - Den beste og tryggeste måten å lade elbilen på er via en ladestasjon, mener Haugneland. Derfor anbefaler både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk elbilforening at alle som lader hjemme skaffer seg en ladestasjon, på fagspråket kalt Mode 3 Type 2. – Vi ser en økning i antallet som skaffer hjemmeladestasjoner og det er en god investering i trygghet og brannsikkerhet, sier Haugneland.


Noen gode råd om lading ev elbil hjemme
•    Det anbefales å installere en ladestasjon hjemme
•    Få en autorisert elektriker til å sjekke elanlegget og evt. montere/oppgradere en forskriftsmessig kurs
•    Sørg for et oppheng til ladekabelen så den ikke henger i kontakten
•    Unngå bruk av skjøteledning