09. februar 2022

Komfyrvakt redder liv

Over halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner eller tørrkok. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at man glemmer eller sovner fra komfyren.

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og når det legges opp ny kurs til komfyren. Det betyr at komfyrvakten skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Kravet kom i 2010 så om kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du ettermontere komfyrvakt. De samme reglene gjelder for fritidsboliger.
Gasskomfyrer i dag har krav om flammevakt, som gjør at gassen stenger om flammen slokker. Det er ikke krav til komfyrvakt på samme måte som på elektriske komfyrer.

Slik virker komfyrvakten
Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på alarmen, gir sensoren beskjed til bryteren om å kutte strømmen til komfyren. Det finnes to ulike typer komfyrvakt: de som skal kobles til via ledning i stikkontakt, og de som skal kobles til det faste elektriske anlegget. Disse fungerer likt og har samme kvalitet. Komfyrvakter koster fra rundt 3500 kroner.

Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no

Tørrkoking og komfyrbranner rammer ofte eldre mennesker
Tørrkoking og komfyrbranner rammer ofte eldre mennesker

Krav til komfyrvakter
For å sikre kvaliteten på komfyrvakter er det laget en felles, internasjonal norm som stiller en rekke krav til komfyrvaktene. Normen heter NEK EN 50615. Sjekk merkingen på produktet eller spør i butikken om komfyrvakten du skal kjøpe er testet etter kravene i normen.

Komfyrvakter som skal plugges i stikkontakten kan du montere selv. Disse kjøper du enklest på nett, for eksempel i forsikringsselskapenes nettbutikker. Komfyrvakter for fast tilkobling må monteres av en elektriker. Ofte kjøper du også slike komfyrvakter av elektrikeren, i forbindelse med monteringsjobben. Husk å be om dokumentasjon på at produktet oppfyller kravene i normen. Finn godkjent elektriker

Rabatt på forsikring
Noen forsikringsselskaper gir deg sikkerhetsrabatt på forsikringspremien hvis du har installert en FG-godkjent komfyrvakt. Sjekk med ditt forsikringsselskap om dette gjelder for deg.

For spesielt utsatte personer kan hjelpemiddelsentralene installere komfyrvakt gratis. Sjekk hos din lokale hjelpemiddelsentral hvilke vilkår som gjelder. Kommunale ergoterapeuter eller hjemmesykepleiere kan hjelpe til med søknad. Om du får tilbud om komfyrvakt, be om en vakt som oppfyller kravene i normen.