06. juni 2023

Fraråder å gjøre opp ild nå

Brannvesenene i Agder fraråder nå folk å gjøre opp ild ved skog og utmark. Det er stadig økende skogbrannfare i vår del av landet, og vi nærmer oss nå rødt nivå.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel lov å gjøre opp ild dersom man vurderer at brann ikke kan oppstå.

– Slik situasjonen er nå er det ikke lengre forsvarlig gjøre opp ild eller utføre aktivitet som kan medføre brann, uttaler et samlet brannsjefskollegium i Agder som fraråder all bruk av åpen ild i perioden fremover.

Dette gjelder all form for bål og grilling, inkludert tilrettelagte bålplasser og engangsgriller, samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann når man befinner seg i nærhet av skog og annen utmark.

Oversikt fra https://skogbrannfare.met.no/ viser nært rødt farenivå for skogbrann.
Oversikt fra https://skogbrannfare.met.no/ viser nært rødt farenivå for skogbrann.

Ikke regn i sikte

Ifølge meteorologisk institutt er det ventet stort sett sol og økende temperaturer på Sørlandet i ukene fremover. Dette i kombinasjon med vind gir betydelig økning i skogbrannfaren.

– ­Skogbrannfaren vil ikke avta før det er kommet nedbør av betydning, understreker brannsjefene.

Ber virksomheter om å ta forholdsregler

Aktivitet og arbeid i nærhet av skog og utmark som skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje bes om å vurdere risikoen og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

– ­Det anbefales å ta sine forholdsregler og tilpasse arbeidet slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå, forklarer brannsjefene. 

 

Meldingen ble sendt ut til lokale medier på vegne av alle brannsjefene på Agder tirsdag 6. juni.