18. juni 2021

Feieren har fått ny yrkestittel

Kunnskapsdepartementet har besluttet at feierne skal få ny offisiell yrkestittel, og fremover vil det derfor være brannforebyggere som kommer på besøk hjemme hos deg. Men det er fremdeles de samme dyktige og kunnskapsrike personene som utfører arbeidet.

Brannforebyggeren vil fremdeles ha spisskompetanse på brannfysikk og fyringsteknikk, og en viktig del av arbeidet til brannforebyggeren er å informere og motivere innbyggerne til god brannsikkerhet i egen bolig. I tillegg fører man tilsyn med skorstein og ildsteder for sikre at de fungerer trygt og sikkert. Andre oppgaver er feiing, fresing og kamerainspeksjon av skorsteiner.

– Brannforebygger er en tittel som i større grad gjenspeiler jobben vi gjør, sier Jan Øyvind Larsen, leder for boligavdelingen i Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

Han forteller at feierne alltid har arbeidet for å forebygge brann, samtidig har yrkesrollen vært i utvikling og selve feieroppgavene har gradvis blitt en mindre del av jobben. Den nye yrkestittelen som brannforebygger reflekterer derfor det viktige arbeidet som utføres ute i de mange hjem på en bedre måte.

– Feiertittelen er tungt innarbeidet, og våre medarbeidere nyter stor tillit i befolkningen. Derfor er det selvfølgelig noen bekymringer knyttet til navneendringen, sier Larsen. Samtidig opplever han at feieren sin arbeidsmetodikk og satsningsområder har utviklet seg i takt med behovet i samfunnet, men at stillingstittelen ikke har gjort det samme. Det nye navnet gir mer mening og tydeliggjør bredden i faget. Samtidig håper han at navneendringen vil styrke rekrutteringen til faget.

Vi håper regionens innbyggere vil fortsette å ta godt imot våre nytitulerte brannforebyggere - de er her for å hjelpe og gjøre hverdagen tryggere!
 

Les mer om hva en brannforebygger jobber med og utdanningsløp her.

Jan Øyvind Larsen, leder for boligavdelingen
Jan Øyvind Larsen, leder for boligavdelingen