17. august 2022

Er studentboligen trygg?

I disse dager er det mange studenter som flyttet inn i nye hybler og leiligheter. Studenter som flytter hjemmefra og inn i egen bolig for første gang, har sjeldent tidligere tenkt gjennom egen brannsikkerhet der man bor. Dessverre er det slik at ikke alle utleieleiligheter oppfyller kravene til brannsikkerhet, eller er godkjente for beboelse. Vi oppfordrer alle studenter om å være særlige oppmerksomme på brannsikkerheten i egen bolig og gå gjennom punktene under.

Røykvarslere

Dersom det begynner å brenne er det helt avgjørende at du får tidlig varsel om dette. Alle boenheter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje.

Det er byggeiers ansvar at tilfredsstillende røykvarslere er innstallert.

Det er beboers ansvar å jevnlig sjekke at røykvarselere virker og skifte batteri.

Les mer om plassering av røykvarslere.
Les mer om sjekk av røykvarslere.

Rømningsmuligheter

Boenheten skal ha nok rømningsveier og disse skal til enhver tid fungere og være frie for hindringer, slik at man kan komme seg trygt ut hvis det oppstår brann. 

Hovedregelen er at det skal være minst én rømningsvei som leder direkte ut i det fri. I tillegg skal boenheter som ikke ligger på bakkeplan ha alternative rømningsveier - det vil si at det skal være minst to forskjellige måter å rømme fra boligen på hvis det skulle oppstå brann. 

Det er byggeiers ansvar at det er tilstrekkelig med rømningsveier som fungerer.

Det er beboers ansvar å holde rømningsveiene frie for hindringer.

Les mer om hvilke rømningsveier boliger må ha.
Les mer om alternative rømningsveier.

Brannslukningsutstyr

Boenheten skal ha lett tilgjengelig og fungerende slukkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslukningsapparat.

Det er byggeiers ansvar at boenheten er utstyrt med tilfredsstillende brannslukningsutstyr, og at brannslukningsapparat blir kontrollert at kvalifisert fagperson hvert 5/10 år.

Det er beboers ansvar å jevnlig kontrollere at brannslukningutstyret fungerer.

Les mer om sjekk av slukkeutstyr.

Andre ting som bør sjekkes

Er det åpenbare løse stikkontakter eller brytere?

Er det utstrakt bruk av skjøteledninger?

Er et komfyrvakt?

Er det oppslag om ordensregler og branninstruks?

Hva kan du gjøre hvis du er usikker eller oppdager feil eller mangler?

Vi oppfordrer alle leietakere til å spørre utleier om rømningsveier og om hybelen er godkjent for utleie. Videre må leietaker melde ifra til utleier hvis man oppdager feil eller mangler.

Hvis du er usikker på om hybelen er godkjent for utleie anbefaler vi å ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling, da det er de som står for godkjenning av utleieboliger.

Oppdager du en brannfarlig studenthybel eller et annet brannfarlig forhold, i KBRs kommuner eller andre, kan bekymringen sendes til brannvesenet på https://branntips.no/ - vi følger opp alle bekymringsmeldinger vi mottar.