21. juni 2023

En sankthansfeiring uten bål

Brannsjefene på Agder understreker at bålforbudet fortsatt gjelder frem til 30. juni, som betyr at det blir en sankthansfeiring uten bål i år.

Mange hadde nok et håp om at nedbøren de siste dagene skulle redusere skogbrannfaren – det har den ikke gjort. Det er fortsatt forbudt å tenne ild, bruke grill, stormkjøkken, primus eller andre apparater som kan forårsake brann, utenfor egen hage eller terrasse. Brannvesenet gir for øyeblikket ingen dispensasjoner – heller ikke for sankthansbål. Forbudet gjelder frem til og med 30. juni eller til vi vurderer brannfaren som betydelig redusert. Overholder man ikke dette forbudet kan man risikere straff.

Les mer om det midlertidige forbudet her.

Vil takke befolkningen

Brannvesenet opplever at folk tar forbudet seriøst, og er flinke til å overholde dette. Vi opplever stort sett velvilje og forståelse fra publikum, og det er grunn til å tro at det har vært mindre branner i distriktet av den grunn. De brannene vi har hatt er mest sannsynlig forårsaket av lynnedslag.

Ved opphevelse av midlertidig forskrift

Ved en fremtidig opphevelse av det ekstraordinære bålforbudet kan det være fristende å fyre opp et forsinket sankthansbål. I den forbindelse vil vi minne om at det det generelle bålforbudet fortsatt er gjeldende frem til 15. september. Det er også til enhver tid er forbudt å brenne avfall, som for eksempel bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast. Dette skal leveres til godkjente mottak.