20. juni 2023

Brannvesenet advarer – vi dukker ikke uanmeldt opp på døra di

Den siste tiden har det vært tilfeller hvor selgere har utgitt seg for å skulle sjekke brannsikkerheten i hjemmet ditt. Disse selgerne påstår at de har et samarbeid med brannvesenet, noe som ikke stemmer.

Brannvesenet inngår aldri avtaler med private firma om gjennomføring av brannsjekker eller brannsikkerhet i hjemmet. Vi vil heller aldri selge deg noe på døra.

Ikke slipp dem inn

Det er dessverre ikke noe nytt fenomen at folk utgir seg for å komme i brannvesenets ærend. Men dette er ikke noe vi synes er greit. Vi oppfordrer befolkningen til å være på vakt, og ikke slippe dem inn.

Brannvesenets praksis

Boligavdeling og brannforebyggerne i KBR har blant annet ansvaret for å følge opp brannsikkerheten i hjemmet med sjekk og feiing av fyringsanlegg. Disse besøkene er ikke uanmeldt. Du vil da få en tekstmelding i forkant, og må avklare passende tidspunkt for besøk.

I tillegg til dette gjennomfører vi også noe hjemmebesøk til utsatte grupper som eldre, eller mennesker som strever med rus eller psykiatri. Disse besøkene er som regel heller ikke uanmeldte.

Be om legitimasjon

Et sikkert tegn på at det er en ansatt i brannvesenet som kommer er at vi bærer uniform med KBR logo og identifikasjonskort med navn, stillingstittel og bilde.

Vårt beste råd er å sjekke legitimasjonen til dem som kommer. Og er du usikker, ta gjerne kontakt med oss på telefon +47 478 14 000 eller e-post kbr@kbr.no.