19. februar 2020

Brannvesenet advarer mot nedsnødde rømningsveier

På fjellet er mange hytter og hus helt nedsnødd etter de store snømengdene som har kommet de siste dagene. Brannvesenet oppfordrer til å holde rømningsveiene frie for snø slik at man kommer seg ut ved brann.

Det er vinterferie i Agder og snøforholdene i fjellet er det ingenting å utsette på. Men store mengder snø på kort tid innebærer også en risiko knyttet til brannsikkerheten.
– Det er ikke alle som tenker brannforebygging på hytta, selv om samme krav gjelder der som hjemme, sier leder for brannforebyggende avdeling Hans Arne Madsen i Kristiansandsregionen brann og redning IKS. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.
– Man må også fjerne snø fra ventiler og vinduer slik at det kommer luft inn i hytta, forteller Madsen.

Det blir vanskelig å komme seg ut av dette vinduet ved en brann.
Det blir vanskelig å komme seg ut av dette vinduet ved en brann.

Sjekk at røykvarslerne fungerer
Også på hytta må man ha minst en fungerende røykvarsler i hver etasje, men ofte vil det være behov for flere røykvarslere, da kravet er at alarmen skal høres på alle soverom.
- Tidlig varsling er ofte avgjørende og røykvarsleren er derfor det viktigste livreddende brannverntiltaket. For å være trygg på at varsleren fungerer til enhver tid, må man teste den ofte. Aller helst hver gang hytta tas i bruk, påpeker Madsen.

Betydelig snøskredfare
De kommende dagene på fjellet er det meldt om mer nedbør i kombinasjon med vind opp mot liten kuling, det fører til at snøskredfaren øker. – Det er også fare knyttet til snøras fra hyttetak, som er spesielt ille dersom rømningsveien blir sperret, sier brannsjef Mikael S. Kristiansen i Setesdal brannvesen IKS. Han oppfordrer hyttefolket til å ta i et ekstra tak med snøskuffen, også på taket, slik at ingen blir skadet.

Sigbjørn Justnæs er i gang med å fjerne snø fra taket, han passer på at rømningsveien ikke blir blokkert.
Sigbjørn Justnæs er i gang med å fjerne snø fra taket, han passer på at rømningsveien ikke blir blokkert.