14. august 2020

Brannvesenet advarer mot brannfarlige studenthybler

Det har vært en økning av bekymringsmeldinger knyttet til brannfarlige utleieboliger de siste årene. Brannvesenet oppfordrer studenter og foreldre om å være ekstra oppmerksomme på rømningsveier og fungerende røykvarsling i studentboligen.

Studiestart nærmer seg og hundrevis av studenter flytter for første gang inn i egen bolig. For mange er pris og beliggenhet viktige kriterier for valg av bolig og sikkerhet kommer lengre ned på lista. Hvert år avdekker brannvesenet skrekkeksempler i utleiemarkedet hvor blokkerte rømningsveier og manglende røykvarsling utgjør en stor risiko for beboer.

"Kjeller- og loftsleiligheter er ikke alltid godkjent, selv om de er innredet som bolig"

– Kravene til brannsikkerhet skal oppfylles og det er huseier som har ansvaret, sier leder for brannforebyggende avdeling Hans Arne Madsen.

Alle boliger skal ha fungerende røykvarslere, minst én i hver etasje, som skal kunne høres tydelig i hele boligen når dører imellom er lukket. Huseier skal også sørge for at det finnes brannslokningsapparat eller husbrannslange tilgjengelig. – Sjekk at vinduet er stort nok til at du kommer deg ut ved brann og at du har to uavhengige rømningsveier, det er spesielt viktig i kjellere og på loft, sier Madsen.
 

Branntips.no
Brannvesenet har en egen portal hvor man kan sende inn bekymringsmeldinger knyttet til brannsikkerhet. – Vi er helt avhengige av publikums hjelp for å forebygge brann, forteller Madsen. Han viser til nettsiden branntips.no hvor man enkelt kan registrere brannfarlige forhold som følges opp av brannvesenet. Plan- og bygningsetaten i Kristiansand kommune kan også vise til økende antall saker vedrørende utleieleiligheter som ikke er godkjent som bolig. Konstituert leder for tilsyn- og ulovlighetsoppfølging Svend-Åge Strisland oppfordrer til å melde ifra om man er bekymret. – Gjør en vurdering på om det tilstrekkelig lys, ventilasjon, utsyn og takhøyde i boligen. Er disse forholdene dårlige kan det bety at boligen ikke er godkjent, sier Strisland. Man kan søke opp adressen på kommunens nettsider og sjekke om det er registrert ulovlige forhold.

Eksempel på en brannfarlig rømningsvei. Foto: KBR
Eksempel på en brannfarlig rømningsvei. Foto: KBR

Kontaktinfo og linker byggesak:

Saksinnsyn Kristiansand (saker fra 2004-nå): https://opengov.360online.com/Cases/KRSANDEBYGG
Historiske byggesaker ( saker fra 1893-2003): https://weblager.no/ (Kristiansand)
Besøksadresse byggesakstorg (Drop in) : Rådhusgata 18, 1 etasje.
Telefon: 38075000
Internett: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/
Epost: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no