17. september 2019

Brannøvelse redder liv

Nye undersøkelser viser at kun 1 av 8 barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme. Disse tallene kommer fram i en ny undersøkelse Kantar har utført i anledning årets brannvernuke. Dette ønsker brannvesenet å endre på og åpner derfor dørene for små og store lørdag 21. september. Målet er å skape oppmerksomhet rundt brannsikkerhet i hjemmet med særlig fokus på brannøvelser.

- Det er skremmende at så mange barnefamilier ikke har gjennomført brannøvelse hjemme.

"Begynner det å brenne, er du og familien helt overlatt til dere selv de første minuttene"

Da er det ikke tid til å lure på hva man skal gjøre, sier Hans Arne Madsen, leder for brannforebyggende avdeling ved Kristiansandsregionen brann og redning. Selv om flere har tenkt igjennom hva de eventuelt skal gjøre om det begynner å brenne, er det få som har en konkret plan.

- Vi oppfordrer alle til å gjennomføre brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, påpeker Madsen.

Åpner dørene for innbyggerne
Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve. I vår region kan du besøke brannstasjonene i Kristiansand, Lillesand, Birkeland, Vennesla og Søgne og dørene åpner kl. 11.

- Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskap til publikum på en tid av året da antall boligbranner er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Madsen.

Gode tips til brannøvelser: