14. september 2023

Brannbamsen Bjørnis på plass hos KBR!

Han er stor, han er tøff, han er kul. Han er barnas store helt, Brannbamsen Bjørnis! I løpet av sommeren har Bjørnis ankommet og flyttet inn på stasjonen i Kristiansand.

Brannbamsen Bjørnis er en nasjonal satsing og han skal bidra til å formidle kunnskap om brannforebygging til barn og voksne i KBRs område. Bamsen bidrar til å skape gode holdninger rundt brannvern til dem som vokser opp.

Vi håper Brannbamsen Bjørnis blir et positivt tilskudd til regionen vår, og at alle innbyggerne tar ham godt imot! Det legges opp til at man kan møte Bjørnis på åpen brannstasjon, åpne barnehagedager, Egon-besøk eller på andre arrangementer i regionen. Følg gjerne med på vår Facebookside eller Instagram for å få med deg hvor og når Bjørnis dukker opp.

Bjørnis er en veldig populær type, så han vil i utgangspunktet ikke gjøre enkelt besøk til privatpersoner, barnehager, skoler eller arbeidsplasser. Det er likevel mulig å sende en henvendelse, så blir de vurdert fortløpende.  

Ta kontakt med oss på mail for spørsmål og henvendelser angående Bjørnis.