Registrering av nytt bygg til sporadisk overnatting

Opplysninger om bygningsteknisk brannsikkerhet i bygget:
Det er krav om minst to uavhengige rømningsveier
Med dette menes at 1) byggeier kjenner kravene til brannsikkerhet og kan dokumentere dette 2) systematisk kontroll og ettersyn av branntekniske installasjoner 3) bygget er utstyrt og vedlikeholdt etter gjeldende krav 4) eldre bygg er oppgradert etter minimum byggforskrift 1985
Last opp alle filer samtidig dersom det er flere vedlegg

Ved spørsmål ta kontakt med:

Kristin Birkeland
T: 478 42 817
E: Kristin.birkeland@kbr.no