Melding om sporadisk overnatting

Informasjon om eier/brannvernleder

Eier bekrefter at bygget er i overensstemmelse med retningslinjene for sporadisk overnatting og at instrukser og tegninger er utlevert til innkvarteringsansvarlig.

Informasjon om innkvartering

Innkvarteringsansvarlig bekrefter at overnattingen kun skjer i forhåndsgodkjente rom og er i tråd med de instrukser og tegninger som er utlevert av eier.
Last opp alle filer samtidig dersom det er flere vedlegg

Ved spørsmål ta kontakt på:

T: 478 14 000
E-post: kbr@kbr.no