Søknad om salg av fyrverkeri

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i klasse II og III må søke om tillatelse fra brannvesenet.

Tillatelsen gjelder salg fra et bestemt utsalgssted, og salgstiden i vår region er i tidsrommet 29. - 31. desember.

Aktuelle bestemmelser som gjelder for salg og oppbevaring av fyrverkeri finner man i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Det kreves bank-ID for å søke om salg av fyrverkeri.

Søknadsfristen er 1. mai, og søknader mottatt etter 1. mai vil ikke bli behandlet.

Ufullstendige søknader vil bli avslått.

Krav til de som søker om tillatelse til handel med fyrverkeri

Den som søker om tillatelse til handel med fyrverkeri må;

  • drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted, dvs. drive butikkvirksomhet med faste åpningstider.
  • fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret.
  • ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig handelssertifikat fra NBF (ansvarshavende).
Dette må være vedlagt søknaden

Det må søkes på vårt elektroniske søknadsskjema (via ID-porten) og følgende må vedlegges:

  • Firmaattest fra Foretaksregisteret.
  • Handelssertifikat for særskilt utpekt person eller kvittering for påmelding til kurs.
  • Skisse/tegning som viser plassering av utendørs salgssted og oppbevaringscontainer med angitte sikkerhetsavstander. Dersom salget skal foregå over disk innendørs og/eller fyrverkeriet skal lagres i egnet rom i tilknytning til salgsstedet, må det fremlegges branntegning som angir byggets brannmotstand og rømningsveier.
  • Risikovurdering med tiltaksplan.
Risikovurdering med tiltaksplan

Risikovurderingen bør ta utgangspunkt i følgende tre spørsmål, og inneholde en plan og aktuelle tiltak for å redusere risiko;

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom det skjer? 
Behandling av personopplysninger

Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) ved forebyggende avdeling behandler søknader om handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) i klasse II og III i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven (forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff).

Det er lovpålagt å søke brannvesenet om tillatelse til å selge pyroteknisk vare i klasse II og III.
Saksbehandler hos KBR er Ole Andreas Holthe. Han kan kontaktes dersom det er spørsmål, enten på telefon 91 58 29 96 eller på epost.

For at KBR skal kunne behandle søknader, samler vi inn kontaktopplysninger (navn, fødselsdato, adresse, epost-adresse, telefonnummer og stillingskode i virksomhet) samt handelssertifikatnummer fra Norges Brannvernforening (NBF) hos søker. KBR samler også inn navn og organisasjonsnummer for virksomheten som søker, samt navn på stedfortreder for ansvarshavende og vedkommende sitt handelssertifikatnummer fra Norges Brannvernforening (NBF).

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Derfra kommer man videre til søknadsskjema på Kristiansand kommunes hjemmeside. Kristiansand kommune er en av eierkommunene til KBR, og KBR benytter denne løsningen hos kommunen. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i Kristiansandsregionen brann og redning sitt sak/arkivsystem.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet sine  nettsider.
 

Ved spørsmål ta kontakt med:

John Torgeir Roland
Telefon: 464 45 381
E-post 

Ole Andreas Holthe
Telefon:
915 82 996
E-post