Søknad om bruk av fyrverkeri

All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig, og man må søke tillatelse fra både politiet og brannvesenet.

Unntaket er på nyttårsaften. Det er gitt en generell tillatelse til å bruke godkjent fyrverkeri mellom fra 31. desember klokken 18.00 og 1. januar klokken 02.00, med unntak av i forbudssoner i enkelte kommuner.

Det er ikke tillatt å bruke fyrverkeri eller annen pyroteknisk vare i tettbebyggelse, i nærheten av tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser. Bor du i et boligfelt bør du finne en åpen og stor plass til oppskytingen.

Kristiansand og Vennesla kommuner har egne forbudssoner for bruk av fyrverkeri (se under).

Det kreves bank-ID for å søke om å bruke fyrverkeri.

Forbudssoner Kristiansand kommune

Det er forbudt å avfyre fyrverkeri innenfor følgende områder:

  • I Høllen i Søgne
  • I Kvadraturen
  • Ved Vest-Agder fylkesmuseund
  • I Ny-Hellesund
  • I Lunde-området i Søgne
  • I området Kuholmen/Lahelle

Her finner du forskriften med tilhørende kart som viser forbudssonene for de enkelte områdene.

Forbudssoner Vennesla kommune

Det er forbudt å avfyre fyrverkeri innenfor følgende områder:

Det er forbudt å bruke fyrverkeri fra krysset mellom Sentrumsvegen og RV 405 i nord til og med rundkjøring Ålefjærkrysset i syd inkludert tilstøtende parkeringsplasser. Unntak fra denne regelen er parkeringsplass syd for Postgården, og beboere på Graslia mellom Sentrumsveien og RV 405.

Regler for oppskyting av fyrverkeri

Sikkerhverdag.no har laget egne fyrverkeriregler for en sikker og skadefri nyttårsaften. De reglene kan dere lese her.

Behandling av personopplysninger

Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) ved forebyggende avdeling behandler søknader om oppskytning av pyroteknisk vare (fyrverkeri) i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven (forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff).

Det er lovpålagt å søke brannvesenet om tillatelse til oppskytning av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Man må søke om tillatelse hos både brannvesenet og politiet. 

Saksbehandler hos KBR er Ole Andreas Holthe. Han kan kontaktes dersom det er spørsmål, enten på telefon 91 58 29 96 eller på epost

For at KBR skal kunne behandle søknader, samler vi inn kontaktopplysninger (navn, fødselsdato, adresse, epost-adresse og telefonnummer) samt handelssertifikatnummer fra Norges Brannvernforening (NBF) hos søker.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Derfra kommer man videre til søknadsskjema på Kristiansand kommunes hjemmeside. Kristiansand kommune er en av eierkommunene til KBR, og KBR benytter denne løsningen hos kommunen. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i Kristiansandsregionen brann og redning sitt sak/arkivsystem.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet sine nettsider.
 

Ved spørsmål ta kontakt med:

John Torgeir Roland
Telefon: 464 45 381
E-post 

Ole Andreas Holthe
Telefon:
915 82 996
E-post