Søke jobb som brannkonstabel

Som brannkonstabel inngår du i vår beredskapsstyrke som har som hovedoppgave å være tilstede når uhellet først er ute - for å redde liv og begrense skade på helse, miljø og verdier. Samtidig jobber vi på tvers av avdelinger og fagfelt for å forebygge at brann og ulykker oppstår, og som brannkonstabel vil du også bidra inn i vårt forebyggende arbeid. Vi ønsker et mangfoldig brannvesen, både når det kommer til kjønn, etnisitet, religion, legning og andre forhold - og også når det kommer til tidligere erfaringer og kompetanse. Beredskapsstyrken er en enhet som med samlet kompetanse skal kunne håndtere de hendelser og utfordringer vi er dimensjonert for.

Konkurransen om å få jobb som brannkonstabel i KBR er hard, og vi får mange godt kvalifiserte søkere. Under vil vi informere om rekrutteringsprosessen og hvilke kvalifikasjoner som er gjeldende.

Prosess

 1. Utlysning
 2. Vurdering av CV og søknad
 3. Opptaksdag med ulike tester
 4. Intervju
 5. Referanser

Før du søker
Når du klikker på “søk stilling” i stillingsannonsen blir du sendt videre til jobbsøkersystemet Webcruiter. Her skal du lage en CV, skrive søknadstekst og laste opp vedlegg.
Vi tar ikke i mot søknader per e-post eller post.

Vi mottar veldig mange søknader. For å få oversikt over søkerne og deres kvalifikasjoner, må alle svare på flere spørsmål i Webcruiter i forbindelse med søknadsprosessen. Svarer du "ja" på et spørsmål, må du huske å laste opp dokumentasjon som viser at du faktisk har den gitte kvalifikasjonen. Dersom du lar være å laste opp dokumentasjon (vitnemål, fagbrev, svennebrev, kurs, sertifikater, attester eller lignende) vil ikke kvalifikasjonen du har oppført bli medregnet i vurderingen. Se en komplett oversikt over spørsmålene lengre ned på siden.

For å gjøre det mulig å vurdere alle innkomne søkere er det også viktig at CVen er komplett med nåværende og tidligere arbeidserfaring og formell kompetanse, og at dokumentasjon på disse ligger vedlagt.

Søknadsprosessen er omfattende. Begynn derfor tidlig med å tenke gjennom hva du må ha tilgjengelig i digitalt format før du starter søknadsprossen:

 • Ha all dokumentasjon (vitnemål, fagbrev, svennebrev, kurs, sertifikater, attester eller lignende) tilgjengelig i digitalt format slik at du kan laste dem opp som vedlegg.
 • Søk i god tid før fristen går ut. Det hender at kandidater ikke rekker søknadsfristen og da dessverre ikke blir vurdert.

Opptaksdag
På opptaksdagen vil man gjennomgå flere ulike tester. De vil i stor grad basere seg på de nye opptakstestene til Brann- og redningsskolen, men noen justeringer kan forekomme. De ulike øvelsene kan du lese mer om på skolens hjemmeside. For bassengtest gjennomføres en litt mer omfattende test.

Alle som blir invitert til opptaksdag må dekke kostnadene knyttet til dette selv.

Spørsmål i Webcruiter ved søknad

 1. Jeg har bestått videregående utdanning og legger ved vitnemål eller fagbrev/svennebrev i min søknad.
 2. Jeg har mer enn to års arbeidserfaring i 100% stilling på søkertidspunktet, og legger ved attest(er) på dette. (Skolegang, læretid og førstegangstjeneste regnes ikke som arbeidserfaring).
 3. Jeg har hatt førerkort klasse B uavbrutt i minst to år på søkertidspunktet, og legger ved kopi av sertifikatet i søknaden.
 4. Jeg er fysisk og psykisk skikket til stillingen, og legger ved egenerklæring på helse i søknaden.
 5. Jeg har førerkort klasse BE på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 6. Jeg har førerkort klasse C eller CE på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 7. Jeg har kode 160 på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 8. Jeg har nettbasert kurs i brannvern på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 9. Jeg har redningsdykkersertifikat på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 10. Jeg har yrkesdykkersertifikat på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 11. Jeg har et annet dykkersertifikat som ikke er redningsdykker eller yrkesdykker, og legger ved dokumentasjon på dette.
 12. Jeg har båtførersertifikat på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 13. Jeg har D5L-sertifikat på søkertidspunktet og legger ved dokumentasjon på dette.
 14. Jeg har ROC-sertifikat på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 15. Jeg har grunnkurs heltid på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 16. Jeg har grunnkurs deltid på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 17. Jeg har 250-timers BRP utdanning gjennom forsvaret på søkertidspunktet, og legger ved dokumentasjon på dette.
 18. Jeg har påbegynt grunnkurs heltid eller deltid, og legger ved dokumentasjon på dette.